Det er ikke ligegyldigt, hvad vi kalder det. Om du siger  ‘mennesker med et handicap’ eller ‘de handicappede’, gør en stor forskel, mener nogle. Andre mener, at det ikke er ordene, du skal lægge vægt på, men intentionen bag ordvalget.

I dette nummer af Muskelkraft har vi kigget på sprog og fordomme. At sproget kan være med til at stigmatisere, men også at politisk korrekthed i sproget kan være med til at gøre mennesker handlingslamme – at de ikke tør sige noget af frygt for at sige det forkerte.

Artikler i temaet:

Sproget gør en stor forskel

Må man sige spasser, perker og bøsse?

Hvem ser du?

Hvad mener du?

Bliver du stødt over det ordvalg, andre mennesker bruger om dig?

Hvordan reagerer du, når andre f.eks. kalder dig handicappet? Eller spasser?

Kom med din mening – på Muskelsvindfondens Facebookside.