I dag mandag den 3. september starter retssagen mod læge Svend Lings, der er tiltalt efter straffelovens paragraf 240 for at have medvirket til to selvmord. Svend Lings er fortaler for aktiv dødshjælp og mener ikke, at han har handlet hverken kriminelt eller uansvarligt i de to tilfælde.

Svend Lings stod frem i februar 2017 i en tv-dokumentar om aktiv dødshjælp. Her fortalte han, at han har hjulpet flere med at dø. Trods dette erklærer han sig uskyldig i sigtelsen. Svend Lings fortæller til flere medier, at han mener, at hans handling har været moralsk korrekt.

Kun 4500 bakker op om Lings forslag

Siden tv-dokumentaren om aktiv dødshjælp har Svend Lings været aktiv fortaler for en lovændring, der tillader aktiv dødshjælp i Danmark. Svend Lings er formand for netværket ”Læger for Aktiv Dødshjælp”.

Svend Lings stillede i maj et borgerforslag om at lovliggøre aktiv dødshjælp i Danmark. Selvom forskellige undersøgelser viser, at danskerne bakker op om aktiv dødshjælp, har forslaget har dags dato 4500 underskrifter. Det ligner en katastrofe for Svend Lings, når man ser det i lyset af, at forslaget have minimum 50.000 underskrifter inden den 30. oktober i år, før lovændringen kan bringes for Folketinget.

Passiv dødshjælp er lovligt

Lovgivningen i Danmark tillader passiv dødshjælp. Ved passiv dødshjælp kan en patient i samråd med en læge vælge at undlade en livsforlængende behandling eller at stoppe en behandling, der virker livsforlængende. Det er også lovligt at give smertebehandling samt beroligende midler til en døende person, således mennesker ikke har smerter. Smertebehandlingen må gives selv om det kan medføre, at døden indtræffer tidligere.

Smertebehandling og behandling med beroligende midler kaldes også for en palliativ behandling. Der er i dag omfattende muligheder til rådighed i den palliative indsats, men Muskelsvindfonden mener, at området skal opprioriteres med flere ressourcer til såvel indsats som forskning, så vi sikrer endnu bedre behandling til døende mennesker. Derudover er der behov for langt større oplysning om de palliative indsatser, fordi mange mennesker ikke er klar over mulighederne inden for lovgivningen.

Enkeltsager præger debatten

Muskelsvindfonden mener, at debatten om aktiv dødshjælp er præget af enkeltsager om den gruppe patienter, der er har smerter. Vi ønsker at forbedre det palliative område; men vi har også brug for, at debatten ikke kun handler om denne gruppe.

Fra bl.a. Holland og Belgien kan vi se, at muligheden for dødshjælp bliver tilladt til stadig flere grupper. I dag kan mennesker med depression også blive godkendt til aktiv dødshjælp. I Belgien skal et menneske, for at kunne få hjælpen, lide under ”konstant og ubærlig fysisk eller psykisk lidelse”. Der er med andre ord ikke krav om, at patienten er være døende, men derimod er det tilstrækkeligt, at patienten er i en udsigtsløs ubærlig tilstand enten fysisk eller psykisk. Vi frygter, respekten for livet bliver udvandet, og flere vil føle sig til besvær for samfundet, familie og venner, og den følelse fremskynder ofte et ønske om at dø. Et ønske der måske ikke er reelt, men et råb om hjælp.

Plads til alle livets faser

Et argument, der er fremført for aktiv dødshjælp, er, at mennesker selv skal have ret til at vælge over liv og død. Men så enkelt er det ikke, mener Muskelsvindfonden. Hvis aktiv dødshjælp var lovligt, kunne det lægge et pres på alvorligt syge mennesker til at vælge aktiv dødshjælp for ikke at ligge samfundet og pårørende til last. Er det så et reelt valg? Muskelsvindfonden vil sikre, at det er acceptabelt at vælge livet, selv om man er syg.

Muskelsvindfonden arbejder for at styrke den aktive livshjælp. Med aktiv livshjælp mener vi, at der ikke er brug for hjælp til at slutte livet, men til at leve. Vi mener, at alle skal have mulighed for at vælge livet til og få støtte og hjælp til at have en så god livskvalitet som muligt lige til det sidste. Der skal være plads til at leve i alle livets faser.

Passiv dødshjælp

Passiv dødshjælp betyder, at man over for en døende person undlader at iværksætte en behandling eller afbryder en behandling, der er udsigtsløs. Når behandlingen stoppes, yder lægerne en smertelindrende og beroligende behandling med fx morfin, som skal sikre, at patienten ikke har smerter. Ofte betyder den smertelindrende behandling også, at patientens død fremskyndes. Dette er lovligt i Danmark.

Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp betyder, at man foretager en bevidst handling med det formål at fremkalde døden hos en anden person. Det kan f.eks. være at give et dødbringende stof eller ved at indgive midler, der på længere sigt vil føre til døden. Dette er ikke lovligt i Danmark.