I Muskelsvindfonden følger vi udviklingen omkring Corona-virusset tæt, og lige nu sker der noget nyt fra dag til dag.

Eftersom Muskelsvindfondens medlemmer er udsatte i forhold til evt. smitte, har vi besluttet at aflyse alle medlemsaktiviteter – i første omgang til og med påske. Vi følger løbende situationen og melder ud i så god tid som muligt, hvis det bliver nødvendigt med yderligere aflysninger. De aktiviteter, det er muligt at flytte til senere på året, vil blive flyttet. Det kan du orientere dig om på hjemmesiden www.muskelsvindfonden.dk/for-medlemmer eller via nyhedsbrevet. 

Har du i forbindelse med tilmelding til en af Muskelsvindfondens aktiviteter betalt et tilmeldingsgebyr, så sørger vi for at returnere det snarest muligt.

Hovedkontoret i Aarhus 

Også i huset på Kongsvang Alle er der fra dags dato skærpede restriktioner idet kun medarbejdere, brugere og medlemmer, pårørende og hjælpere har adgang. Samtidig er der skærpede regler for, hvordan medarbejdere i hele huset skal forholde sig til arbejdsrelaterede møder eller konferencer samt opfordring til aktivitet i fritiden.  

Opfordring til mennesker med muskelsvind 

Vi opfordrer alle mennesker med muskelsvind til så ofte som muligt at følge anbefalingerne fra Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, ligesom du også bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I morgen er vi i øvrigt repræsenteret til et større møde i Sundhedsstyrelsen, hvor vi forhåbentlig bliver endnu klogere.

Derudover opfordrer vi til at tænke sig godt om og i så vid grad som mulig begrænse kontakt med folk uden for hjemmet såvel som deltagelse i større forsamlinger. Pas på jer selv og pas på hinanden.

Har du spørgsmål til aflyste aktiviteter eller medlemsaktiviteter generelt, så er du velkommen til at kontakte medlemsafdelingen. Du finder kontaktinfo her: Medarbejdere 

Med venlig hilsen 

Simon Toftgaard Jespersen                                         Henrik Ib Jørgensen
Formand                                                                       Direktør