Ny afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at kommuner fremover ikke kan kræve at overvåge din hverdag, når der f.eks. er tale om intime situationer i sit eget hjem.

”Vi sender en visitator ud og overvåger din hverdag for at kunne afgøre, hvor meget hjælp du har brug for.”

Den sætning bliver mere og mere almindelig, når kommunerne kræver at komme ud i folks hjem for at overvåge, inden de vil bevilge hjælp som bostøtte eller BPA-timer.

Nu slår Ankestyrelsen i en artikel fast, at det er ok at sige nej, hvis man har en rimelig grund til ikke at medvirke – f.eks. at man ikke finder det etisk i orden at skulle overvåges i intime situationer i sit eget hjem. Kommunerne skal derfor respektere, hvis borgeren ikke ønsker at medvirke og afgøre sagen på det foreliggende grundlag.

Manglende medvirken skal vurderes nøje

Når kommunen afgør en sag på det foreliggende grundlag, skal den undersøge, om det er muligt at genbruge oplysninger fra den oprindelige bevilling eller fra tidligere opfølgninger. Kommunen kan derfor ikke give afslag på den ansøgte hjælp eller stoppe en allerede bevilget hjælp kun med henvisning til, at borgeren ikke har medvirket til sagens oplysning. Kommunen skal konkret vurdere, hvilke konsekvenser borgerens manglende medvirken skal have, og vurderingen skal inddrage, om kommunen allerede har relevante og aktuelle oplysninger.

Manglende medvirken kan have konsekvenser for bevillingen. Drejer det sig for eksempel om oplysninger om helbredsforhold, som er afgørende for, om hjælpen kan bevilges, kan resultatet være et afslag.

Borgere, der allerede får hjælp, har dog pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

Hele Ankestyrelsens artikel kan læses her.