Det skal være tilladt at fratage mennesker med handicap deres hjælp og efterfølgende tvangsflytte dem til et plejehjem – Sådan ønsker flere kommuner, at loven fremover skal lyde. Muskelsvindfonden mener, at det klokkeklart bryder med borgernes retssikkerhed.

Flere medier skriver i disse dage, herunder DR, hvordan syv kommuner i et frikommuneforsøg ønsker at fratage borgeres BPA-ordning, indskrænke deres frihed og tvangsflytte dem til plejehjem. Det sker med henvisning til at mennesker med handicap lever længere, og det derfor giver kommunerne økonomiske problemer.
At der bliver tænkt sparetanker i kommunerne, er ingen stor overraskelse. Muskelsvindfonden finder det dog alarmerende, at handicapdebatten er kommet der til, hvor kommuner åbenlyst og klart skriver, at man ønsker at krænke menneskers retssikkerhed.

Kommuner vil have lov til at begå ulovligheder
I kommunernes ansøgning er der særligt to forslag, der får hårene til at rejse sig. I det ene vil kommunerne i endnu højere grad fratage mennesker deres BPA-ordning med henvisning til, at de ikke kan være arbejdsledere. Tendensen har vi set et stykke tid. Hidtil har Ankestyrelsen været et fint bolværk, der blandt andet har lagt vægt på kommunernes pligt til at stille oplæring i arbejdslederrollen til rådighed.
Netop Ankestyrelsens præciseringer af loven er måske baggrunden for, at kommunerne nu ønsker at få lov til at bryde loven med projektet, der hedder “Krav til arbejdslederevnen i BPA-ordninger”

Må man tvangsflytte for at spare?
Det andet forsøg, som vi i Muskelsvindfonden er yderst bekymret for, er forsøget “Hjælp til borgere med massive plejebehov”. Forsøget lægger op til, at man i fremtiden skal kunne tvinge borgere med massive plejebehov, men ikke BPA-ordning i botilbud eller på plejehjem. Bliver borgeren i eget hjem, vil kommunerne have lov til nægte at give dem enhver form for hjælp.

Borgernes retssikkerhed er i fare
I Muskelsvindfonden er vi selv med de mest optimistiske briller nervøse for frikommuneforsøgene, selvom vi er overbeviste om, at forslagene slet ikke burde kunne vedtages. På Social- og indenrigsministeriets hjemmeside står der om frikommuneforsøgene :
”Den eneste begrænsning for, hvad der kan søges om, er forsøg, som er i strid med grundloven eller EU-regler, giver frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryder med borgernes retssikkerhed.”
Da de ovennævnte forslag klokkeklart bryder med borgernes retssikkerhed, bør de hurtigt afvises af ministeren. Men det ændrer ikke ved, at den kommunale tone på handicapområdet er så forrået, at forslagene har været fremme og er skrevet ned som konkrete forslag.

Denne artikel er et uddrag af handicappolitiskmedarbejder Thomas Krogs udtalelse om frikommuneforsøget. Læs hele artiklen i det kommende nummer af Muskelkraft.

Læs kommunernes ansøgning her

Læs DRs nyhed her