Kampen mod spredningen af corona-virusset intensiveres dag for dag, og det samme gør bekymringen for, hvad man gør, hvis man bliver sat i hjemmekarantæne og samtidig er afhængig af andres hjælp. Risikoen intensiveres, og alles adfærd bliver afgørende fra nu af, siger myndighederne.

De danske myndigheder har travlt med at stoppe risikoen for smittespredning af Covid-19-virusset, som er vurderet som høj. Der er i skrivende stund 154 smittede i Danmark og to på Færøerne samt 770 personer er sendt i karantæne. Hertil kommer et stigende antal danskere, som er sendt i frivillig karantæne af deres arbejdsgiver. I dag har myndighederne på et pressemøde understreget alvorligheden af, at ALLE efterlever anbefalingerne, og at alles adfærd nu bliver afgørende. 

Myndighedernes anbefalinger for at stoppe spredningen er at forbyde større forsamlinger, udlandsrejser, opfordre til streng hygiejne, mindre fysisk kontakt samt et større detektivarbejde, hvor de opsporer danskere, som kunne have været udsat for smitte og sender dem i karantæne. Anbefalinger som Muskelsvindfonden og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) bakker op om. Karantæne indebærer, at man i 14 dage skal forblive inden døre – ofte i eget hjem – uden omgang med andre mennesker. Men hvis man er afhængig af hjælp, hvad gør man så? 

Mennesker med muskelsvind efterlyser vejledning  

Flere mennesker med muskelsvind giver udtryk for bekymring på de sociale medier. Bekymringen går især på, hvordan man forholder sig, hvis man kommer i karantæne.  

Privatfoto udlånt af Camilla-Kenya

– Nu er det ikke, fordi jeg er helt hysterisk omkring Corona/Covid-19 virussen, men… MEN! Jeg er én ud af mange, som (måske) er særligt udsat, skriver Camilla-Kenya på Facebook. Hun har muskelsvind, er respiratorbruger og har handicaphjælp døgnet rundt. 

– Egentlig er min bekymring ikke så meget, om Covid-19 skulle slå mig ihjel, men jeg er bekymret, fordi jeg er afhængig af andres hjælpLige nu er der ikke offentliggjort en plan for, hvordan mine handicaphjælpere og jeg skal forholde os, hvis JEG kommer i karantæne (både ved smitte eller mistanke), men der er en plan for situationen, hvis min handicaphjælper kommer i karantæne.  

– Det bekymrer mig, at der ikke er en plan for mennesker i min ‘situation’, så mine handicaphjælpere og jeg ved, hvordan VI skal forholde os, hvis jeg kommer i karantæne. Mit behov for døgnhjælp forsvinder jo ikke, fordi jeg kommer i karantæne. 

Muskelsvindfonden til møde Sundhedsministeriet 

Der er nu smittede danskere i alle regioner, og der ses også smitte danskere imellem. Derfor følger Muskelsvindfonden og RCFM situationen tæt, da situationen hele tiden udvikler sig. 

Udviklingschef i Muskelsvindfonden, Jørgen Lenger, skal til møde i Sundhedsministeriet onsdag d. 11. marts i håb om at få større indsigt og vejledning i, hvordan man håndterer situationen, hvis man bliver sat i karantæne, når man er afhængig af hjælp.

– På mødet er det vigtigt for os at få svar på, hvordan man ved indlæggelse/isolation/karantæne kan beholde sine faste hjælpere. Det hænger for eksempel sammen med, om hjælperne vil, kan og må fungere i de situationer, hvor de både skal beskytte sig selv og ikke udgøre en smitterisiko, og i hvert fald har de jo ingen træning i at arbejde i rumdragter, fortæller udviklingschef Jørgen Lenger om det forestående møde.

– Indtil vi forhåbentligt får mere konkret viden, vil jeg anbefale, at man selv i videst muligt omfang taler med sine hjælpere, både om hvordan smitterisiko undgås, og om hvordan man håndterer forskellige tænkelige situationer. Ét svar er dog sikkert: Eventuel isolation kan kun ske i en infektionsmedicinsk afdeling, idet for eksempel Respirationscenter Øst (RCØ) ikke har de nødvendige faciliteter hertil.

Jørgen Lenger har allerede lavet et stort arbejde for at indhente midlertidige retningslinjer fra de forskellige hjælperbureauer, men de afventer også en national plan og henviser til Sundhedsstyrelsens vejledninger. 

Alle skal tage det alvorligt – send luftkys 

Camilla-Kenya opfordrer også til at tage myndighedernes hygiejne-anbefalinger alvorligt. 

– Jeg vil gerne opfordre ALLE til at tage det helt roligt, bruge mere sprit, og send en masse luft-kys til dem, I holder af, hvis du er i tvivl. Dette handler ikke kun om ‘mig’, men om ALLE. Særligt ‘os’, som har lidt andre udfordringer end folk, som ‘nemmere’ kan sættes i karantænehvilket jeg heller ikke forestiller mig, er nemt. 

Myndighederne har indtil nu prioriteret dem uden for risikogruppen 

 Myndighederne har på et pressemøde i dag understreget alvoren i den situation, som Danmark står i og overfor. Udmeldingen er klar fra myndighedernes side – tag hensyn. 

Se alle opdaterede anbefalinger her.  

Myndighederne fortalte samtidig, at dførst bruger mange ressourcer på de ‘’stærke’’, fordi det er dem, som især spreder smitten. Men vi vil se et skifte, hvor de vil vende ressourcerne mod dem, som er særligt udsatte, og som er i risikogruppen. Ministeren udtalte samtidig, at vi vil se en stor belastning på det danske sundhedsvæsen, og her vil der komme en benhård prioritering af dem, som er i risikogruppen 

Se hygiejne-anbefalingerne herunder samt kontakt muligheder ved spørgsmål: