Muskelsvindfonden er medunderskriver på brev til børne- og socialminister

Danmark bør igen udarbejde en samlet national handicappolitik. Så direkte lyder opfordringen til børne- og socialminister Mai Mercado i et fælles brev, som Muskelsvindfonden og 59 andre organisationer har skrevet under på.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K)

Danmark har tidligere haft en national handicappolitik, men har det ikke i dag, og det kan mærkes. Udviklingen af levevilkårene for mennesker med handicap står i stampe eller går direkte baglæns i nogle tilfælde, lyder det i brevet, som henviser til tal fra handicapbarometer.dk, som Institut for Menneskerettigheder har offentliggjort i 2017.

Muskelsvindfonden er medunderskriver på brevet til socialministeren, fordi det ifølge Muskelsvindfondens formand Lisbeth Koed Doktor er på tide med en samlet plan på handicapområdet.

”Efter mange års nedskæringer begynder der at være tydelige mangler, som der skal tages hånd om. Vi oplever ofte, at nedskæringer inden for områder som f.eks. skole og daginstitutioner rammer dem med et handicap hårdere. Derfor ønsker vi at få politikerne til at fokusere på handicapområdet på et overordnet niveau. Her vil en helhedsorienteret plan kunne sikre de rette rammer,” siger Lisbeth Koed Doktor.

Ifølge brevet bør en handicappolitisk handlingsplan indeholde følgende elementer:

  • Være tværgående, tage udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention og dække alle typer handicap
  • Rumme målbare målsætninger
  • Sikre en forsvarligt indsamlet statistisk viden på handicapområdet, så udviklingen kan følges – også på kommuneniveau og for børn.

De 60 organisationer, som er medunderskrivere på brevet, er meget bredt sammensat og kommer fra handicaporganisationer, fagbevægelsen, uddannelsessektoren, den sociale sektor og sundhedssektoren.