Dansk Muskelsvind Forbund bliver det nye navn, når Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden genforenes. Efter 47 år i en ulykkelig separation har de to organisationer atter fundet fælles fodslag. Der er brug for en ny stor stemme blandt personer med bevægelseshandicap, lyder det fra de to formænd. Men det er nu blot fake news! Den falske nyhed var en fælles aprilsnar, som du kan læse resten af her:

Først var de samlet under fælles flag i Landsforeningen af Vanføre, så splittede de op; men efter at have kæmpet side om side i 47 år, er de to organisationer atter klar til at slå et fælles slag for mennesker med bevægelseshandicap.

– Vi har brug for en stærkere stemme for mennesker med bevægelseshandicap, og efter mange og lange snakke er vi blevet enige om, at vi kan gøre det allerbedste for vores medlemmer ved fælles fodslag, lyder det fra Susanne Olsen, landsformand i det snart forhenværende Dansk Handicap Forbund.

Hun bakkes op af formand i Muskelsvindfonden Lisbeth Koed Doktor, der mener, synligheden bliver styrket:

– Frem for at kæmpe om opmærksomheden står vi fremover sammen på et nyt fælles værdigrundlag. Muskelsvindfondens vision om Plads til Forskelle er blandt andet blevet omformuleret, og Dansk Muskelsvind Forbund vil fremover kun arbejde for plads til handicap, fortæller hun.

Lodtrækning om formandsposten

Hvem bliver formand?

Den 1. maj 2018 trækker Susanne Olsen og Lisbeth Koed Doktor lod om hhv. formands- og næstformandsposten ved en fejring i Grøften i Tivoli. Næstformændene i de to organisationer har derfor valgt at trække sig tilbage. Alle nuværende og kommende medlemmer inviteres til at hylde genforeningen efter sommeren.

– Vi fejrer genforeningen med ti ekstra Cirkus Summarum forestillinger i både Aarhus og København i løbet af september. Forestillingerne vil naturligvis være gratis for alle med bevægelseshandicap og deres familier, lyder det fra Lisbeth Koed Doktor.

Muskelsvind bliver i navnet

Dansk Muskelsvind Forbund samles rent praktisk under fælles tag i Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup. Men bortset fra ny vision og ny adresse er alt ved det gamle. Der bliver således ikke rørt ved hverken Cirkus Summarum eller Grøn Koncert, som hvert år samler over 200.000 mennesker. Netop Cirkus Summarum og Grøn Koncert har været afgørende for, at navnet er blevet, som det er blevet.
– Det er to stærke brands, som hænger uløseligt sammen med Muskelsvindfonden, og det har jeg ingen interesse i at ændre på. Vi fik til gengæld to navne med i det nye fælles navn – det er jeg godt tilfreds med, slutter Susanne Olsen.

Det ny logo forener de to organisationer

 Fakta om Dansk Muskelsvind Forbund

  • Muskelsvindfonden og Dansk Handicap Forbunds veje skiltes i 1971, hvor de tidligere havde været organiseret sammen under navnet Landsforeningen af Vanføre.
  • Dansk Muskelsvind Forbund samler ca. 12.000 medlemmer. Målet er at organisere alle med fysiske handicap inden for de næste tre år.
  • Dansk Muskelsvind Forbunds hovedkontor bliver i Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup

 

For yderligere kontakt:

Gitte Dreier Jacobsen, kommunikations- og pressechef i Muskelsvindfonden, mobil: 22 65 24 99

Mads Stampe, kommunikations- og presseansvarlig i Dansk Handicap Forbund, mobil: 60 66 67 58