Danske læger, der vil hjælpe deres patienter, risikerer at blive bremset. Det er den aktuelle situation for mindst en dansk neurolog, og flere børn står derfor uden mulighed for vigtig behandling. Situationen er kritisabel og kræver politisk handling.

Mindst en dansk læge har ønsket at behandle børn med muskelsvind med gavnlig medicin, men kan ikke få lov. Der bliver sagt nej fra det regionale organ i hovedstaden, RLK. Afslaget betyder, at lægens frie ordinationsret er sat ud af spil, og netop den ret har været vigtig for Folketingets partier at bevare, da de i 2016 godkendte grundlaget for prioritering af ny medicin – ”de syv principper for prioritering af medicin”.

Den frie ordinationsret indebærer, at læger ud fra individuelle faglige betragtninger har friheden til at ordinere det mest hensigtsmæssige lægemiddel til deres patienter. Den fri ordinationsret gælder også selvom det danske Medicinråd ikke har anbefalet medicinen, og det er er tilfældet med den medicin, Spinraza, som lægen ønsker at behandle med.

– Afslaget viser desværre, at den fri ordinationsret ikke er gældende i praksis, også selvom den faglige kompetence til at vurdere medicinen ubestridt ligger hos den læge, som er specialist, mener Simon Toftgaard Jespersen, formand for Muskelsvindfonden.

Læs indlæg af Simon Toftgaard Jespersen fra torsdag d. 10. september 2020 om sagen på Altingetdk

Tidligere minister har indskærpet regler

En lægefaglig specialist er den fagperson, som er bedst i stand til at vurdere, hvorvidt en behandling kan gavne en patient eller ej, og derfor har læger ret til at ordinere. Lægen kan foretage en konkret og individuel vurdering, og derfor ligger beslutningen her. Når den frie ordinationsret bliver tilsidesat, kan man med rette stille spørgsmålet, hvem der så i praksis bestemmer, og hvorvidt patientens behov bliver tilgodeset, mener formanden for Muskelsvindfonden.

Og det har der heller ikke tidligere være tvivl om. I 2018 indskærpede den tidligere sundhedsminister Ellen Trane Nørby over for regionerne, at de skal varetage retten til at gøre brug af det syvende princip altså den frie ordinationsret. Også dengang blev der sagt nej til flere læger, som ville hjælpe børn med muskelsvind. Under samrådet dengang gjorde sundhedsministeren det også klart, at hvis det syvende princip ikke bliver overholdt, ”får det konsekvenser for den samlede konstruktion”.

Muskelsvindfonden: Det kan ikke være politikernes hensigt

Den daværende indskærpelse har ikke været tilstrækkelig, når vi nu igen oplever regionen afvise en læges ønske om at ordinere.

Formanden for Muskelsvindfonden mener, at det er kritisabelt, at læger får afvist muligheden for at tilbyde den eneste gavnlige behandling, der er på markedet. Han håber derfor på en række opklarende svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke, når der i morgen torsdag den 10. september er åbent samråd i sundhedsudvalget om emnet:

– Jeg håber, at medlemmer af Folketingets sundhedsudvalg vil bede sundhedsministeren svare på, hvorvidt han kan og vil gribe ind over for regionerne, når grundlaget bliver brudt, siger Simon Toftgaard Jespersen og forsætter:

– Det kan ikke have været politikernes hensigt, at udmøntningen af deres egne principper fører til, at børn ikke kan få tilbudt den medicin, som deres læge mener kan gavne dem. Og derfor må de skride til handling.

Se samrådet her på Folketingets hjemmeside

Ordinationsretten bør ikke være til diskussion

Formanden for Muskelsvindfonden finder situationen alvorlig, fordi børn står uden behandling. Det er drejer sig om 26 børn, blandt andre Mathias på 11 år, som du kan læse om her.

– Når mindst en neurolog fx vurderer, at medicinen kan have en gavnlig effekt, har neurologen ret til at ordinere medicinen. Det er faktisk ikke til diskussion, fordi den ret er godkendt i Folketinget. Politikerne er de eneste, som kan skride ind, og derfor skal de handle nu.

Læs indlæg fra mandag d. 16.september om problemstillingen af direktør Henrik Ib Jørgensen på Altinget.dk 

Politisk forslag: Lav en forsøgsordning

Muskelsvindfondens formand hilser i øvrigt den konservative politiker Per Larsens forslag om, at man kan lave en ordning, hvor speciallægerne kan tilbyde medicinen i to år.

På den måde vil lægerne kunne sikre, at børn som kan have gavn af behandlingen også får den. Frem for at have laveste fællesnævner og afskære alle fra behandling.

Den løsning er også i tråd med internationale eksperters anbefalinger, hvilket du kan se mere om her på hjemmesiden.

Hvad er syvende princip?

Det syvende princip indebærer, at der sikres lige adgang for både store og små patientgrupper, og at der tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Med andre ord skal det være muligt for læger at få dispensation til at give medicinen til patienter, som de mener, får gavn af den.