TV 2/FYNs historie om kørestolsbruger Brian Damsgaard, der af Odense Kommune er blevet forbudt at dyrke idræt i sin el-kørestol, vækker stor undren i Dansk Handicap Idræts-Forbund. Kommunen forsøger bevidst at spare penge ved at omgås loven, lyder det fra Muskelsvindfonden.

Pressemeddelelse fra Dansk Handicap Idræts-Forbund, 5. marts 2014

Brian Damsgaard er en aktiv sportsmand, der er frivillig i flere idrætsforeninger og selv dyrker halcurling i Odense. Hvis det står til Odense Kommune, er det imidlertid slut nu. Kommunen vil nemlig ikke tillade, at Brian Damsgaard bruger sin el-kørestol til sportsudøvelse på grund af den slitage, det medfører på udstyret. Det fortæller TV 2/FYN i et indslag mandag den 3. marts.

Karl Vilhelm Nielsen, der er formand i Dansk Handicap Idræts-Forbund, er stærkt forundret over kommunens ageren over for Brian Damsgaard.

– Odense kommune er helt galt afmarcheret, så jeg vil opfordre Brian Damsgaard til at få sin sag revurderet, og hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bør den ankes. Hvis den stol, han har, ikke er egnet til sport, så vil det være passende at bevilge ham en stol, som er egnet, siger Karl Vilhelm Nielsen.

DHIF-formanden får opbakning fra Jørgen Lenger, der er udviklingschef hos Muskelsvindfonden. Han mener, at Odense Kommune bevidst har fejlbehandlet sagen.

– Kommunen har kun vurderet sagen ud fra reglerne om hjælpemidler og har derfor overtrådt retssikkerhedslovens § 5, der fastslår, at en kommune skal vurdere en sag efter alle tænkelige paragraffer. Loven åbner helt klart mulighed for bevilling af udstyr til sport, når man på grund af handicap har brug for ekstraordinært dyrt udstyr. Det skal bevilges som merudgift efter servicelovens § 100. Samtidig giver kommunen i den konkrete sag Brian Damsgaard forkert information om, hvad han vil kunne søge hjælp til, siger Jørgen Lenger.

Velkendt kommunalt kneb

Det er langt fra første gang, at Dansk Handicap Idræts-Forbund oplever problemstillingen, og tendensen er, at flere og flere borgere kommer i klemme grundet manglende bevilling af hjælpemidler til sport.

Carsten Mortensen, der er udviklingschef i DHIF, siger:

– Sagen fra Odense kommune er blot endnu et udtryk for en fuldstændig handicap-uvenlig praksis i nogle kommuner, som ganske enkelt render fra deres forpligtigelser for at spare penge. Det rammer desværre nogle af vores sværest handicappede medlemmer, som har meget få idræts- og aktivitetsmuligheder.

Også i Muskelsvindfonden genkender man problemstillingen.

– Det er et kendt kommunalt kneb, som vi løbende oplever. Kommunen træffer en afgørelse på et forkert grundlag og håber, at borgeren hopper på den uden at gøre vrøvl. Vi har netop modtaget resultatet af en principafgørelse i Ankestyrelsen, der til forveksling ligner sagen om Brian Damsgaard. Den bekræfter, at kommunen skal bevilge det nødvendige udstyr, lyder det fra udviklingschef Jørgen Lenger.

Efter aftale med Brian Damsgaard retter Muskelsvindfonden i dag henvendelse til Odense Kommune for at påpege lovovertrædelserne og søge om en ekstra stol efter den relevante paragraf i serviceloven.

TV 2/FYNs indslag og artikel om Brian Damsgaard-sagen kan ses her

 

Forsidefoto: Anne Mette Welling