Det er stadig muligt for staten at diskriminere folkepensionister med handicap. Det står klart efter Østre Landsrets afgørelse i sagen om, hvorvidt folkepensionister med handicap har ret til at få hjælp til at dække de merudgifter, de har, som følge af deres handicap. Det koster kun 70 millioner årligt, men alligevel tager ingen politikere ansvar.

Flere Folkepensionister med handicap mister hjælp til merudgifter, selvom deres handicap jo ikke forsvinder, når de rammer pensionsalderen. Birte Brejner og Gunnar Frederiksen stævnede derfor den danske stat for alders- og handicapdiskrimination, og havde Muskelsvindfondens opbakning til stævningen. De to sagsøgere blev folkepensionister og kunne dermed ikke længere få dækket de ekstra udgifter, de har på grund af deres handicap.

I dag er afgørelsen faldet.

Politikerne skal tage ansvar
Den danske stat blev i dag frifundet i landsretten. Birthe Brejner og Gunnar Frederiksen tabte altså sagen. Landsretten manglede blandt andet bevisførelse for, at Birte Brejner og Gunnar Frederiksen har lidt et urimeligt tab på baggrund af lovgivningen. Derfor blev Børne- og Socialministeriet og Indenrigsministeriet frifundet.
-Vi skal lige læse dommens præmisser – men nu er det endnu mere påtrængende, at Folketinget løser problemet. Ingen af de politikere, vi har talt med, bestrider, at der er et problem – tværtimod”, siger Jørgen Lenger, Udviklingschef i Muskelsvindfonden og fortsætter:

– Den nuværende socialminister, Mai Mercado, har tidligere vist stor interesse for problemstillingen. Den 19. januar 2015 spurgte hun den daværende minister for børn, ligestilling og sociale forhold: Er det ministerens opfattelse, at et menneske med handicap, der mister retten til merudgiftsydelse efter servicelovens § 100 ved folkepensionsalderen, ikke længere har behov for at leve et liv på lige fod med sine jævnaldrende alene af den årsag, at vedkommende er blevet folkepensionist?”

En lille udgift for staten
Efter 15 år koster det Danmark 70 millioner kroner om året at lave en lovændring, der lader folkepensionister med handicap beholde hjælp til at få dækket de ekstra udgifter, der er forbundet med deres funktionsnedsættelse. Det fremgår af et svar fra den 25. juni 2014 til Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti.
Det er et greb i lommen; men alligevel vil ingen tage ansvar. Med afgørelsen er Muskelsvindfonden bekymret for, at folkepensionister med handicap stadig bliver diskrimineret, selvom de ville kunne deltage på lige fod for et så lille beløb.

Birte Brejner nåede at dø inden afgørelsen
Birte Brejner på 69 år gik forrest i kampen for at få ophævet aldersdiskrimination af mennesker med handicap; men hun nåede aldrig at høre afgørelsen. For lidt over en uge siden blev hun begravet efter kort tids sygdom.

 

Fakta

Forstå problemets kerne ganske kort
Mennesker med handicap, der når folkepensionsalderen, mister hjælp til at få dækket de udgifter, der er forbundet med deres handicap. I Danmark bliver mennesker med handicap ellers traditionelt set kompenseret for deres handicap, fordi deres handicap giver et tab eller en begrænsning af deres muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Muskelsvindfonden mener, at det er diskrimination af folkepensionister, der har et handicap.

Eksempel på den hjælp der bortfalder
Mennesker med handicap betaler – som alle andre – selv deres bil; men staten hjælper med at dække de ekstraudgifter, der er forbundet med det at have en handicapbil. På den måde kan en person med handicap stadig transportere sig på lige fod med andre mennesker.

Dokumentation
Se dokumentation for statens udgift i svaret til Karina Adsbøl

For yderligere oplysninger kontakt
Jørgen Lenger, udviklingchef i Muskelsvindfonden på mobil: 22652434
Gitte Dreier Jacobsen, kommunikationschef på mobil: 22652499