En dugfrisk undersøgelse viser, at vi risikerer at tabe 25.000 skoleelever i 4. – 9. klasse på gulvet. Eleverne føler sig udenfor i både frikvarteret og timerne, og den manglende fællesskabsfølelse går ud over det faglige. Muskelsvindfonden kan nikke genkendende til undersøgelsens resultater, men ærgrer sig over, at undersøgelsens anbefalinger ikke har tænkt elever med funktionsnedsættelser ind.

Dansk Center for Undervisningsmiljø har i dag offentliggjort ”Elevers trivsel og fællesskab i skolen”, som er en undersøgelse af skoleelevers trivsel i folkeskolealderen. Undersøgelsen viser, at trivslen generelt er høj; men også at der er en gruppe som står uden for fællesskabet og har dårlig trivsel. De resultater vækker bekymring blandt eksperter og i Kommunernes Landsforening: Flere elever i 4. – 9. klasse er ganske enkelt ikke glade for deres klasse, og de føler ikke, at deres klassekammerater er venlige og hjælpsomme, ligesom de har en oplevelse af, at kammeraterne ikke accepterer dem, som de er.

Tilgængelighed øger trivsel

Muskelsvindfondens handicappolitiske konsulent Thomas Krog kan genkende resultaterne fra sit arbejde med inklusion i folkeskolen. Han fortæller:

– Vi lavede en større trivselsundersøgelse for lidt over et år siden. Blandt børn med muskelsvind er trivslen generelt på niveau med den generelle undersøgelse. Men vi konkluderede også, at rummeligheden og respekt for forskellighed blandt eleverne er større i de mindre klasser, mens den af årsager, vi ikke kan forklare, daler, når de bliver ældre

Og Thomas Krog fortsætter:
– Undersøgelsen, der netop er blevet offentliggjort i dag d. 5. september, giver ikke et klart billede af den gruppe, som ikke trives; vi ved, at elever med funktionsnedsættelser er en del af gruppen. Nogle bliver ufrivilligt ekskluderet fra de sociale arrangementer, fordi de ikke har mulighed for at deltage. Ofte skyldes det, at arrangementerne ikke tager hensyn til mennesker, der har blandt andet har behov for god adgang. Med lidt opmærksomhed på de forhold kunne situationen se anderledes ud, og eleverne ville kunne deltage.Små anbefalinger med afgørende betydning

Små anbefalinger med afgørende betydning

I forlængelse af undersøgelsen har Danske Center for Undervisningsmiljø udarbejdet en række relevante anbefalinger til både elever, lærere, forældre og politikere, og Muskelsvindfonden bakker op om disse; men det ærgrer Thomas Krog, at anbefalingerne ikke forholder sig til, hvordan elever med funktionsnedsættelser kan blive en del af fællesskabet:

– Det er ”små” anbefalinger, som dog har afgørende betydning for de elever, der har funktionsnedsættelser. Det kan fx være, om børnefødselsdagen kan afholdes et sted, hvor gangbesværede og kørestolsbrugere også kan komme ind. Eller om klasseturen kan gå til et sted, hvor alle kan deltage. Det bliver ikke mere kedeligt af at tænke tilgængelighed ind. Vi savner generelt, at anbefalingerne er mere opmærksomme på det, fordi det er i de situationer, at skoleelever med fysiske handicap ikke kan være en del af fællesskabet, siger Thomas Krog.

Thomas Krog understreger, at Muskelsvindfonden naturligvis er opmærksom på, at anbefalingerne er overordnede:

– Man bliver nødt til at være lidt eksplicit omkring de ting, hvis det videre arbejde med elevernes fællesskab og trivsel skal have en reel effekt. Det er gode anbefalinger, men set fra mit perspektiv er de mangelfulde.

Læs undersøgelsen og anbefalingerne på DCUM.dk