Personer med anden etnisk baggrund er med til at motivere og inspirere andre med deres livshistorie. Læs om projekt Rollemodeller Fyn

”Før jul kom en pige med anden etnisk baggrund til os, fordi hun gerne ville være rollemodel i vores rollemodel-projekt. Hun havde klaret sig rigtig godt i skolen, havde fået høje karakterer i gymnasiet og var nu kommet ind på en videregående uddannelse. Men hende sagde vi nej til. Det er ikke historier som hendes, vi har brug for. Det skal være nogle, der har oplevet ”bump” på vejen, er kommet over det og er kommet et niveau højere op. Ellers kan de ikke fortælle en interessant historie, der kan inspirere andre.”

Meldingen fra konsulent Marie Lodberg fra projekt Rollemodeller Fyn er meget klar. De rollemodeller, projektet har brug for, er måske ikke den typiske rollemodel, der klarer sig perfekt. Tværtimod skal det være nogle, der har haft en hård periode i sit liv, er kommet igennem det og er kommet godt videre.

Lyder benhårdt

”Det kan godt være, at jeg lyder benhård, men vores rollemodeller skal have en interessant historie at fortælle. Hvis de bliver for perfekte, vil reaktionen fra dem, der lytter til dem, være, at det kan de ikke leve op til. Så bliver rollemodellernes oplæg ikke motiverende, men kan tværtimod føles som at blive slået oven i hovedet med ”du er ikke god nok”. Det skulle gerne være sådan, at tilhørerne efter et oplæg har fornemmelsen, at når han kan, så kan jeg også,” siger Marie Lodberg.

Inspiration eller kulturmøde

Rollemodeller Fyn er et projekt under ungdomsskolerne UngNord på Fyn med base i Vollsmose i Odense. Projektet startede i 2011 som det landsdækkende projekt ”Brug for alle unge” under det daværende Integrationsministerium. Da dette projekt sluttede, fortsatte projektet på Nordfyn bl.a. som Rollemodeller Fyn under Odense kommune og med ulønnede rollemodeller.

Foto: Jesper Skovlund Larsen

Idéen i projektet er, at rollemodellerne tilbyder at komme ud og holde et oplæg med efterfølgende debat. Oplægget kan dels være et inspirationsoplæg, dels et kulturmøde.

Ikke alle kan blive læge

Inspirationsoplæggene er enten rettet mod unge med anden etnisk baggrund på klassetrinene 7.-9. klasse eller mod nytilkomne flygtninge, der går på sprogskole og er tilknyttet et jobcenter. I begge tilfælde er målet at inspirere de unge til uddannelses- og jobmuligheder – og meget gerne til at vælge erhvervsuddannelser i stedet for altid at stile efter de akademiske uddannelser.

”For mange er det eneste rigtige at blive læge eller jurist, men det kan være rigtig svært at opnå, hvis man kommer fra en familie, hvor den eneste bog, familien har haft, er koranen,” siger Marie Lodberg, som derfor gerne vil have flere rollemodeller i projektet, der har en håndværkerbaggrund.

Debat ved kulturmøder giver stort udbytte

Kulturmøderne vil typisk være for unge fra en uddannelsesinstitution (gymnasium, landbrugsskole, ergoterapeutuddannelse m.v.), som gerne vil møde en person fra en anden kultur end dansk og få lov at stille spørgsmål og debattere.

”Vi plejer at sige, at vi rammer 30% via oplægget, mens vi får fat i 70% med den efterfølgende debat, hvor man kan stille spørgsmål og diskutere.”

Alle er kommet over bumpene

Rollemodeller Fyn har lige nu 15 rollemodeller, som er mellem 22 og 50 år. På nær én har alle en anden etnisk baggrund end dansk, og fælles for dem alle er, at de har oplevet ”bump” på vejen. Og ”bumpene” kan være alt fra at have gået i specialklasse, have været tæt på kriminalitet, have været udsat for mobning i hele sin skoletid, til at være syrisk kurder, der er flygtet efter at have været fanget af Islamisk Stat.

”Bumpene skal være der, for at tilhørerne kan se sig selv i historierne enten på grund af alder, køn, etnicitet eller sociale baggrund. De har måske også selv været en rod,” siger Marie Lodberg.

Livshistorier i øjenhøjde

Når Marie Lodberg får nye frivillige ind, der gerne vil være rollemodeller, tager hun først en indledende snak med dem. Det er vigtigt at forventningsafstemme, hvad de kan få ud af at være med, og hvad projektet har brug for.

Derefter fortæller de deres historie. Og det gør de indtil flere gange, hvor Marie giver gode råd og forslag undervejs. Bl.a. får de at vide, at de skal huske at bruge sproglige billeder og følelser i deres fortælling og ikke springe over de steder i deres historie, hvor de har haft det rigtig svært. Det er jo netop dér, at tilhørerne kan identificere sig og blive motiveret for at kæmpe sig igennem deres egne problemer.

Værdifuldt at lære at fortælle sin livshistorie

Ifølge Marie Lodberg får rollemodellerne også udbytte af den ”oplæring”, de får i at fortælle deres historie.

”Det er værdifuldt at lære at fortælle. Det er et redskab, de kan bruge andre steder i forbindelse med uddannelse og job. Og så giver det dem også noget, når folk klapper efter deres oplæg. Det er altid rart at føle, at man kan give noget, som andre kan bruge,” siger Marie Lodberg.

Læs også andre artikler om at være rollemodel i Muskelkraft-temaet om rollemodeller.