Efter dagens landsmøde i Muskelsvindfonden holdt det nyvalgte repræsentantskab sit første konstituerende møde her til aften, hvor der bl.a. var valg til Muskelsvindfondens bestyrelse.

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, så frem til næste landsmøde består bestyrelsen af følgende medlemmer:

  • Simon Toftgaard Jespersen, formand
  • Janne Sander, næstformand

Øvrige medlemmer er:

  • Jeanette Mølbæk (genvalg)
  • Christian Skytt (genvalg)
  • Anette Sylvest Nielsen (genvalg)
  • Isak K. Houe  (nyvalg)
  • Ditte Guldbrand Christensen (genvalg)
  • Lene Lebech (medarbejdervalgt)
  • Pernille Diemer Hansen (medarbejdervalgt)