Region Midtjylland har i deres budget for 2014 netop besluttet at afsætte 5 mio. kr. til reducering af ventelisterne på Respirationscenter Vest (RCV).

Der er for øjeblikket ventetid på ikke-akutte oplæringsforløb samt til diagnostik og behandling på RCV på Aarhus Universitetshospital. Der reserveres et beløb til reduktion af ventetiderne og afledte udgifter til f.eks. hjælpemidler. De nærmere forudsætninger for hel eller delvis udmøntning beskrives i en separat sagsfremstilling til regionsrådet.

Der er tale om nettobeløb, idet øgede indtægter fra andre regioner forudsættes anvendt til ekstra pladser. I forbindelse med budgetforliget siger Muskelsvindfondens formand Evald Krog:

“Det er et kæmpe fremskridt, som varmer mit hjerte. Vi kan ikke mindst takke regionsrådsmedlem Carl Johan Rasmussen for hans indsats – og lur mig om ikke Bent Hansen også har haft en finger med i spillet! Hvorom alting er får det mega stor betydning for mennesker med muskelsvind, som bor i Region Midt. Retningslinjerne for udmøntningen er endnu ikke beskrevet. Dette skal dog ikke overskygge glæden over, at ventelisteproblematikken nu har fået så høj prioritet på næste års budget,” siger Evald Krog.