11 familier med børn med handicap får masser af inspiration og energi på familiehøjskoleuge, arrangeret af Muskelsvindfonden og Egmont Højskolen

Ole Nielsen (i kørestolen) og et par børn. Foto: Søren Holm
Ole Nielsen (i kørestolen) og et par børn. Foto: Søren Holm

Der bliver hujet, grinet, leget, heppet og kørt stærkt i kørestole, på crosser eller andre sportskørestole. Det gælder om at lave slalom uden om keglerne og komme først tilbage og give stafetten videre til den næste på holdet. Eller at balancere med æg på en grydeske.

Det handler også om at være med og deltage på den måde, man nu bedst kan – uanset om man har et handicap eller ej, og uanset om man er voksen eller barn. Og det gælder om at få inspiration til lege og idræt, som man kan tage med hjem.

Situationen er en del af programmet for Muskelsvindfondens og Egmont Højskolens familiehøjskoleuge i uge 27. For første gang har Muskelsvindfonden inviteret børnefamilier med et barn med muskelsvind i alderen 8-11 år på en familiesommerlejr som erstatning for de yngste børns sommerlejre. Det har syv familier takket ja til og er mødt op til en uges aktivt program for hele familien. Foruden de syv familier er yderligere to familier med børn med andre handicap og to familier med børn uden handicap blandt deltagerne på familiehøjskolen.

Søstrene Rie (tv.) og Lone Hjorth med døtrene Juliane (tv) og Alberte. Foto: Søren Holm
Søstrene Rie (tv.) og Lone Hjorth med døtrene Juliane (tv) og Alberte. Foto: Søren Holm

”Vores søn er rigtig glad for at være her. Her møder han andre, som han er mere lige med. Som han selv siger, hvis jeg er sammen med dem fra klassen, respekterer de mig, men når vi spiller fodbold, får jeg kun bolden tilfældigt. Her bliver jeg spillet til,” fortæller Ole Nielsen, der er far til 9-årige Lasse med muskelsvind.

For de to søstre Rie og Lone Hjort, der deltager i familiehøjskolen med deres i alt seks børn, hvoraf ingen har et handicap, er det blot en ekstra dimension i oplevelserne, at de er sammen med børn og voksne med et handicap.

”Når børnene leger, er der ikke forskel på, om de er i kørestol eller er gående. De leger bare og tonser af sted ned ad gangene. Faktisk har jeg ikke set ret meget til mine børn i denne uge. Vi kan snakke sammen i næste uge, når vi kommer hjem, siger de til mig,” fortæller Rie Hjorth, der har fire børn på henholdsvis 13 år, 10 år og tvillinger på 5 år.

Andreas Strøm. Foto: Søren Holm
Andreas Strøm. Foto: Søren Holm

Både børnene og de voksne får meget med hjem, mener hun og hentyder også til de snakke, som de voksne får, når programmet er opdelt i et børne- og et voksenprogram.

For Helle Strøm, mor til 9-årige Andreas, der har muskelsvind, har familiehøjskoleugen også været en øjenåbner.

”Det er godt at opleve, hvor meget der kan lade sig gøre, når man har et handicap – måske noget, jeg ikke havde tænkt på før. Og det er så godt for Andreas, at han her har nogle at spejle sig i, og at de ting, der foregår, er på børnenes præmisser. Der er taget højde for deres handicap,” siger hun.