Mange personer med handicap bidrager ikke aktivt til samfundet. De er nogle stakler. Og de kan ikke deltage i foreningsarbejde, sport- eller fritidsliv, kulturelle aktiviteter eller på job- og uddannelsesmarkedet.

Det er blot nogle af de fordomme, som personer med handicap bliver udsat for, og som for mange er mere udfordrende end selve handicappet.

Derfor har Socialstyrelsen iværksat kampagnen ‘Det er ikke et handicap….’, der udfordrer fordommene og skal øge bevidstheden om evner og bidrag fra personer med handicap – og om, at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre. Fra den 15. august kan du fortælle din historie om at leve livet fuldt ud – også med et handicap – på kampagnens Facebookside.

Nossell og Skov foto
Jacob Nossell og Thomas Skov

Fra den 23. september turnerer de to kampagneværter, Jacob Nossell og Thomas Skov rundt i hele Danmark i en kampagnebil for at indsamle historier om fx at udleve sine drømme eller gøre en forskel i det store eller små – også med et handicap – og senere vil DR Ultra i forbindelse med kampagnen vise en tema-uge med en række programmer, der sætter fokus på temaet over for børn og unge med og uden handicap.