Der var optræk til regn i Kolding, men i stedet kom solen frem og varmen sneg sig ind over Grøn i Kolding. Muskelsvindfonden tog temperaturen på stemningen blandt publikum, og den viser, Grøn gør gæsterne i Kolding lidt mere lykkelige.

Over 15 gange er Grøn rejst til Kolding, og i år valfartede 17.000 gæster til god musik, kolde øl og hygge.

Gæster: Der er plads til forskelle på Grøn

For Muskelsvindfonden er fokus på det mangfoldige møde under titlen ”en fest, der gør en forskel”  – ikke bare mellem årets kunstnere i de nye musikalske møder, men også mellem publikummer og frivillige. En temperaturmåler blandt publikum viser da også, at gæsterne i Kolding synes, at der er plads til forskelle på Grøn.

Adspurgt om der er plads til at være forskellig på Grøn, svarer 97 % af de adspurgte gæster klart ”ja”.

Lidt mere lykkelig

88 % af de adspurgte gæster tilkendegiver også, at ”Grøn gør dem lidt mere lykkelige”, og stemningen var heller ikke til at tage fejl af på pladsen: Glade musikelskende mennesker. De adspurgte gæster regner klart med at vende tilbage næste år: 78 % svarer, at de kommer til Grøn næste år, mens 21 % gerne vil komme, men endnu ikke ved om de kan.

Hvad går overskuddet til?

Overskuddet fra Grøn går til Muskelsvindfondens arbejde for mennesker med muskelsvind under flere forskellige indsatser

Fællesskaber, der gør en forskel

Om man er ung, gammel, pårørende til en med muskelsvind eller selv lever med en muskelsvindsdiagnose, så har man brug for at føle, at man ikke er alene. Vores medlemmer mødes året rundt til camps, events og hyggelige arrangementer, hvor de får et grin og bliver inspireret af andre, der står i præcis deres situation. Det giver overskud på den mentale konto og mod på livet. Vi er særligt optagede af at gøre en forskel for vores yngste medlemmer – børn og unge. De har i særdeleshed brug for støtte og rollemodeller, der gør dem flyveklar til et voksenliv med muskelsvind som passager.

Vi holder debatten varm

Politikere og andre beslutningstagere skal vide, hvordan det er at leve med et handicap, og hvad der kan gøres bedre. Derfor bruger vi en del af vores indsamlede midler på at sørge for, at muskelsvind er på den politiske dagsorden. Vi fortæller politikerne, når lovgivningen ikke fungerer eller rammer skævt, og vi er synlige i medierne – både når uretfærdigheden rammer, og når tingene lykkes.

Vi siger farvel til fordomme

Mennesker med muskelsvind eller andre handicap er mennesker som dig og mig. De er lige så forskellige, fjollede, eftertænksomme, musiklyttende, kageelskende, rejselystne, nørdede og veltalende som din bedste ven eller din sjoveste kollega. Vi arbejder hver dag på at nedbryde fordommene om mennesker med handicap, så vi får skabt plads til forskelle i vores samfund.

Læs mere om, hvordan Muskelsvindfonden samler på oplevelser, mens vi samler ind