I Nordjylland er antallet af mennesker med hjælperordning de seneste tre år faldet med hele 20 %. Det skrev NORDJYSKE i søndags efter en rundspørge i 11 nordjyske kommuner. Tallene vækker ikke kun bekymring i Muskelsvindfonden, men også på Christiansborg, hvor socialminister Mai Mercado bl.a. er blevet bedt om at afdække faldet i antallet af hjælperordninger på landsplan.

I Nordjylland ses massive nedskæringer i hjælperordningerne (BPA-ordninger). Siden 2016 har hvert femte menneske med hjælperordning sagt farvel til deres hjælper. Det er dokumenteret, efter at avisen NORDJYSKE har foretaget en rundspørge i 11 nordjyske kommuner. Antallet er faldet fra 300 til 239, og da mennesker med handicap lever længere end tidligere burde tallet ikke falde, tværtimod, påpeger Muskelsvindfonden. 

Grund til at tro, at tendensen er landsdækkende 

NORDJYSKEs dokumentation sætter for første gang konkrete tal på den virkelighed, som Muskelsvindfonden og en række andre handicaporganisationer har oplevet gennem de senere år – BPA-ordningerne er under massivt pres i kommunerne.  

– Flere og flere får ikke den hjælp, de har behov for, og flere og flere oplever nedskæringer i deres hjælp, selvom deres handicap er fremadskridende. Samlet er antallet af mennesker, der på den måde får frataget muligheden for leve et godt liv på trods af handicap, skræmmende stort. Muskelsvindfonden har kun grund til at tro, at tendensen til fald i antallet af hjælperordninger også gælder i andre dele af landet, siger Thomas Krog fra handicappolitisk afdeling i Muskelsvindfonden, og han fortsætter: 

– Billedet af en ordning i vækst, som socialministeren på det seneste har forsøgt at tegne, er helt forkert, og politikerne bliver nødt til at forholde sig til konsekvenserne af faldet. Mennesker med handicap bliver ramt af nedskæringer. Deres livsmuligheder og livskvalitet daler kraftigt, når de ikke kan få hjælp. 

Socialministeren bliver inddraget

Faldet i antallet af hjælperordninger er nu landet på højeste, politiske niveau, idet der er stillet otte spørgsmål til socialministeren. Hun er bl.a. blevet bedt om at redegøre for udviklingen i andre dele af landet. Desuden skal hun se på, hvorvidt økonomiske hensyn ser ud til at spille en rolle i kommunernes vurdering af menneskers behov for BPA-hjælp, og om der skal en solidarisk finansieringsreform til, som fx løfter udgifter til hjælperordningerne ud af kommunerne.  

Se de spørgsmål, som socialministeren skal besvare på Folketingets hjemmeside her. 

Muskelsvindfonden: Lav en solidarisk finansieringsmodel

Netop økonomien er ifølge Thomas Krog en væsentlig knast i forhold til nedskæringerne 

– Vi kan læse, at socialudvalgsformanden i Brønderslev forsvarer frakendelserne af BPA-ordninger med behovet for at spare. Kommunerne sammenligner deres økonomi med hinanden, og derved er vi kommet ind i en nedadgående spiral. Der er muligvis flere stemmer i at bruge pengene på skoler og plejehjem, men det betyder, at den lille gruppe mennesker med behov for fleksibel og sammensat hjælp bliver de store tabere. Det kan vi som velfærdssamfund ikke acceptere. En væsentlig del af løsningen er en ændring af finansieringsmodellen, der sikrer en mere solidarisk finansiering af hjælperordningen, så kommunerne ikke anvender laveste fællesnævner i kampen for at spare, siger Thomas Krog. 

Netop den løsning har Muskelsvindfonden, CP Danmark og Dansk Handicapforbund tidligere omtalt som en løsning, der kan sikre hjælperordningen 

– Målet må være, at kommunerne i praksis tager hensyn til det enkelte menneske, og vi håber, at der med spørgsmålene til ministeren bliver kastet større lys på omfanget af nedskæringer i kommunerne. Det må være udgangspunktet for at finde løsninger, der også er holdbare på længere sigt, slutter Thomas Krog. 

NORDJYSKEs rundspørge til de nordjyske kommuner udspringer bl.a. af Muskelsvindfondens belysning af problemstillingerne og konsekvenserne. Tak til alle medlemmer som har fortalt deres historier i den brede offentlighed.