Ankestyrelsen behandlede i 2017 over 10.000 ankesager inden for Serviceloven. Knap 40 pct. blev ændret eller sendt tilbage til kommunerne, fordi der var afgørende fejl i kommunernes sagsbehandling. Høje Taastrup er en af de kommuner, som har mange sager i Ankestyrelsen, og der er ofte fejl i sagerne.

– Det er helt absurd, at retssikkerheden for mennesker i udsatte situationer er så dårlig i flere af landets kommuner. Det er mennesker, som har brug for hjælp. Jeg tør slet ikke tænke på alle de sager, som ikke bliver sendt til Ankestyrelsen, fordi borgerne ikke kan overskue det eller måske ikke ved, hvordan man gør, siger Thomas Krog, der er handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden

Høje Taastrup markerer sig i front

Nogle kommuner er markant værre end gennemsnittet, og en af landets absolut sorteste steder er Høje Taastrup Kommune. De er både i front, når det gælder antallet af sager i Ankestyrelsen og antallet af fejl i sagerne.

– Af tallene fremgår det, at over 40 % sagerne i Ankestyrelsen blev ændret eller ”hjemvist” – det sidste betyder, at den bliver sendt tilbage til kommunen, da den er mangelfuld og/eller ukonkret. Der blev i alt sendt 109 sager til Ankestyrelsen, og det er et betydeligt højere antal ankesager pr. 1.000 indbyggere end landsgennemsnittet. Når det samtidig er ved at være fifty-fifty om kommunens afgørelser rammer inden for loven, er situationen både kritisabel og uacceptabel, siger Thomas Krog.
Tallene fra Høje Taastrup kommune bekymrer Muskelsvindfonden, der mener, at byrådspolitikerne bør finde løsninger, så kvaliteten i kommunens sagsbehandling bliver hævet.

Vi gør opmærksom på, at Høje Taastrup Kommune har ønsket at kommentere dette indlæg, og denne kommentar vil fremgå af et indlæg mandag d. 30. april. De mener ikke, at man kan tale om fifty fifty, da netop hjemviste sager er med i dette tal – det vil sige sager, som Ankestyrelsen sender retur til kommunen for at få yderligere oplysninger. Disse sager er ikke nødvendigvis behæftede med fejl, men derimod kan de være ukonkrete i deres formuleringer, og Ankestyrelsen kan derfor ikke behandle sagerne færdige. Altså en anden men stadig alvorlig problemstilling.

Læs kommentaren her.

Alexander har ventet et år

Muskelsvindfonden har tidligere skrevet om Alexander Rings sag, hvor Høje Taastrup Kommune blev underkendt af Ankestyrelsen. Alexander har muskelsvindsygdommen Duchennes muskeldystrofi, der langsomt nedsætter musklernes kraft i kroppen. Han har siddet i kørestol, siden han var seks år, og i dag kan han kun bevæge sine hænder og sit hoved.

– Vi ser desværre, at den type sager slutter ikke i løbet af nogle måneder i Høje Taastrup Kommune. Et år efter, at sagen startede, er status, at den nu er ved at blive anket for fjerde gang. Vi har brugt det seneste år på at ’kæmpe’ med kommunen. Vi har undervejs fået indrømmelser, men vi er desværre langt fra i mål. Hvis kommunen i første omgang havde truffet en lovlig afgørelse, ville både de og vi have sparet en masse kræfter, som kunne være brugt på bedre ting, siger mor til Alexander, Anne-Mette Ring. Hun påpeger, at kommunen kan spare penge på ulovlighederne, men som familie har det store omkostninger at skulle igennem et sådan forløb.

Når Thomas Krog opfordrer byrådspolitikerne i landets kommuner til at finde løsninger, er det for at forbedre borgernes retssikkerhed. Thomas Krog mener i øvrigt, at Ankestyrelsen bør være mere opsøgende over for kommuner, hvor der er mange fejl i sagerne.

Læs mere om Alexander på vores hjemmeside