Kampen fra en gruppe forældre i Muskelsvindfonden har nu båret frugt. I et svar på forældrenes henvendelse skriver undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at hun vil ændre reglerne, så børn med svære handicap ikke skal op til folkeskolens afgangseksamen i idræt, sådan som reglerne ellers foreskriver.

Forældrene i Muskelsvindfonden henvendte sig i efteråret 2019 til undervisningsministeren. De mente, at det var uacceptabelt, at elever med svære handicap skal til eksamen i idræt, hvis de trækker faget til eksamen i Folkeskolen. En idrætseksamen giver ikke mening for elever med omfattende fysiske handicap, som ikke kan deltage på lige fod med deres kammerater i undervisningen, mente både forældre og Muskelsvindfonden, som sammen har kæmpet om at få ændret reglerne. Det er nu lykkedes.

– Ændringen har stor betydning for elever med svære handicap, og der er grund til at juble. Stor tak til handicappolitisk afdeling og ikke mindst en gruppe af vores forældre for en ihærdig indsats. At få hul igennem til undervisningsministeren på den måde og tydeligt få vist hende konsekvenser af reglerne, så hun ændrer dem er en stor bedrift. Deres indsats gør mig stolt og beviser, at det betaler sig at være vedholdende, siger formanden for Muskelsvindfonden, Simon Toftgaard Jespersen.

Undervisningsminister: Jeg vil finde en løsning

Undervisningsministeren skriver bl.a. i sit svar til forældrene, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og at alle børn skal have lige muligheder i livet. Det gælder naturligvis også børn med handicap.

Ministeren er også enig i, at det er vigtigt, at prøvevilkårene og fritagelsesreglerne ikke stiller børn med handicap dårligere end deres klassekammerater med den konsekvens, at de kan miste muligheden for at opnå retskrav på optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse.

Pernille Rosenkrantz-Theil skriver videre:

– Jeg vil derfor arbejde for, at der bliver foretaget de nødvendige regelændringer hurtigst muligt, så vi kan finde en løsning for de få børn, der ikke kan deltage i idrætsundervisningen og derfor heller ikke vil få glæde af den nye mulighed for fritagelse fra den praktiske del af prøven i idræt.

Læs hele undervisningsministerens svar

Forældre reagerede efter ændring af eksamensregler

Baggrunden for hele problemstillingen opstod i 2016, da faget idræt blev et eksamensfag i folkeskolen, og det samtidig var et krav for at blive optaget på gymnasiet, at eleven havde bestået en fuld afgangseksamen i folkeskolen. Det betød, at hvis idræt blev udtrukket som eksamensfag, havde elever med fysiske handicap, der har været fritaget for idræt pga. deres handicap, ikke mulighed for at få en fuld afgangseksamen.

Den diskrimination var politikerne enige om at ændre, og der blev vedtaget en midlertidig ordning for skoleåret 2018-19. Ifølge den kunne elever med handicap, der var fritaget for idræt, komme op i et andet fag, hvis idræt blev udtrukket. Dermed var eleverne sikret muligheden for at få en fuld afgangseksamen og dermed adgang til gymnasiet og andre ungdomsuddannelser på lige fod med alle andre.

Men det var kun en midlertidig ordning, og i efteråret 2019 kom Børne- og Undervisningsministeriet så med et nyt regelsæt for at løse problemstillingen omkring idrætseksamen. I de nye regler blev elever med fysiske handicap fritaget for den praktiske del af eksamen i idræt, men de skulle stadig op i den teoretiske del af idræt, hvilket ifølge forældre og Muskelsvindfonden ikke gav mening. Derfor sendte forældrene brevet til undervisningsministeren.

Meningsløs inklusion

Lise Danelund, der var en af forældrene og medunderskriver på henvendelsen til ministeren, var i december 2019 til foretræde for politikerne i Folketingets Børne- og undervisningsudvalg-udvalget. Her fik hun, der har en søn med muskelsvind, mulighed for at uddybe problemstillingen:

– Jeg er klar over, at inklusion er vigtig for mange med handicap, men der er også en lille gruppe elever som fx min søn, der har så omfattende funktionsnedsættelser, at selv en særligt tilrettelagt idrætsundervisning ikke giver mening. Hvis min søn skal deltage i undervisningen, skal han fx. sidde i sin kørestol og se på sine kammerater spille volleyball for at være med i de to gange fem minutter, hvor de lærer om regler og taktik. Det er både meningsløst, ydmygende og ekskluderende.

Det betaler sig at kæmpe

Både forældre og Muskelsvindfonden opfatter den nye melding fra undervisningsministeren som en sejr for de børn, der er berørt af problemstillingen. Lise Danelund siger:
– Jeg blev utrolig glad for at modtage brevet. Den lydhørhed, vi har oplevet blandt politikerne i forhold til denne sag, giver mig troen på, at det kan betale sig at involvere sig og gøre opmærksom på de udfordringer, os med handicap inde på livet møder i det daglige. Helt konkret glæder jeg mig selvfølgelig meget over, at min søn og andre børn med svære fysiske funktionsnedsættelser opnår de samme muligheder for at få en ungdomsuddannelse, som deres ikke-handicappede jævnaldrende.

Lise Danelund ser frem til at se, hvilken dispensationsordning politikerne ender med at blive enige om. Hun tror og håber, at de vil lægge sig op af den udemærket midlertidige ordning fra 2019, som i min optik er en rigtig god løsningsmodel.

Læs mere om sagen i indlægget “stop meningsløs inklusion”