I dag er det FN’s internationale handicapdag, og sammen med Danske Handicaporganisationer sætter Muskelsvindfonden fokus på, at færre og færre mennesker med handicap får en uddannelse. På længere sigt rammer det tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor er problematikken på dagsordenen, når Handicaporganisationernes Hus i dag får besøg af statsministeren og kronprinsessen. Muskelsvindfondens formand er også tilstede.

Uddannelse øger chancen for at få et job. Det gælder for alle mennesker. Men undersøgelser viser, at der er en større sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse, når der også er et handicap indblandet. Derfor er det et stort problem, at andelen af mennesker med handicap, der tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, falder støt. Fra 2012 til 2016 er tallet faldet fra 74 til 66 procent for de 30-40 årige.

Konsekvenserne er, at flere fremover får svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. En problemstilling, der eksisterer i forvejen, men som bliver yderligere udfordret. Derfor er vi i Muskelsvindfonden nødt til at være opmærksomme på området, både generelt og blandt egne medlemmer.

Flere parametre er i spil

I Danske Handicaporganisationer (DH) fremhæver man særligt to parametre, som kan have negativ indvirkning på, hvorvidt mennesker med handicap får en uddannelse. For det første handler det om den viden om særlige behov, som ofte mangler rundt om på uddannelsesstederne. En undersøgelse fra DH viser, at 50 procent af underviserne på de danske gymnasier mener, at de mangler viden om handicap, mens 45 procent vurderer, at de i mindre eller ringe grad er rustet til at undervise elever med handicap.

En anden stor udfordring er manglen på fleksibilitet i uddannelserne. Det kan f.eks. handle om muligheden for at strække sin uddannelse ud over den normerede tid, hvis kræfterne ikke er til otte timers studie hver dag. Men det kan også handle om praktikforløb, som oftest er på fuld tid, og hvor der ikke er mulighed for at gøre praktikken fleksibel svarende til ordningen omkring fleksjob. Læs her om pædagogstuderende Rosa Boehms udfordringer i den forbindelse.

Johan ser lyst på uddannelseslivet

For at give et eksempel med et af vores egne medlemmer tog vi forleden ud på HTX i Aarhus, hvor vi mødte 17-årige Johan Lauritsen, der har muskelsvind, til en snak om hans oplevelser med studielivet. Heldigvis har han ikke oplevet de store udfordringer endnu, og hans undervisere har udvist god forståelse for hans anderledes behov.

Johan om de generelle udfordringer

Johan Lauritsen om undervisernes evne til forståelse