Da Majda Mulalic sidste år var nødt til at forlænge sit studie, fik hun afslag om økonomisk støtte både fra skolens SU-kontor og fra kommunen. Nu risikerer hun at skulle gennemføre en stor del af sin uddannelse uden SU – eller i værste fald at skulle droppe ud og dermed stå uden uddannelse.

23årige Majda er på 3. semester på uddannelsen til bygningskonstruktør på VIA University College i Horsens. Hun har muskelsvinddiagnosen Spinal muskelatrofi type 2 og er kørestolsbruger. Hendes muskelsvindsygdom gør, at hun bliver langt hurtigere træt end sine medstuderende og ofte er ramt af sygdom. Og så kan det være svært at følge med på samme niveau som de andre, fortæller Majda, der bor i Horsens sammen med sine forældre.

Netop på grund af træthed og tilbagevendende sygdom gik Majda sidste år 2. semester om og søgte derfor om at få enten tillæg af SU-klip hos skolens SU-kontor eller revalidering hos Horsens Kommune. Hun ville være sikker på at have den økonomiske støtte til at kunne gennemføre resten af sin uddannelse, som i alt varer 3½ år. Hun fik afslag begge steder.

Afslag på afslag

Da Majda mødte op til studiestart, var der ingen, der på forhånd vidste, at hun havde muskelsvind. Majda vil nemlig ikke lade sig begrænse af sit handicap. Så hun begyndte at studere på samme vilkår som sine medstuderende og med forhåbningen om, at hun kunne gennemføre studiet på normeret tid. Men allerede på 2. semester begyndte hendes muskelsvind at sætte sine begrænsninger for Majda, som ikke kan holde til at være på skolen hver dag fra tidlig morgen til sen eftermiddag og derfor oftest arbejder hjemmefra om eftermiddagen.

Efter en snak med sin studievejleder valgte Majda at forlænge sit studie med et halvt år. Det var ikke et problem for skolen, som gav Majda lov til at gå semestret om.

Men på skolens SU-kontor var historien en anden. Her søgte Majda om tillæg af SU-klip – og fik afslag. De nuværende SU-regler siger nemlig, at en studerende kan søge om tillæg af SU-klip, hvis den studerende bliver forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Men et handicap som Majdas muskelsvind betragtes ikke som en sygdom og vil derfor ikke i sig selv give ret til tillæg af klip, medmindre der sker en opblussen eller en forværring, som forsinker den studerende – og det er ikke tilfældet for Majda, som altid har levet med sin muskelsvind.

Som plan B, hvis hun skulle få afslag fra SU-kontoret, søgte Majda i fællesskab med sin studievejleder samtidig om revalidering hos Horsens Kommune. En ydelse, som primært gives til personer, som har en væsentlig nedsat arbejdsevne af enten fysiske eller psykiske årsager. Også her fik Majda afslag med den begrundelse, at hvis hun havde søgt om revalidering og fortalt om sin muskelsvind, før hun begyndte at studere, ville hun kunne have fået økonomisk støtte fra kommunen – men kun måske. På nuværende tidspunkt vurderer kommunen nemlig, at Majda ikke vil kunne varetage en fuldtidsstilling efter studiet, og derfor er hun ikke berettiget til revalideringsmæssig støtte.

Jeg kan ikke se mig selv stoppe

Med afslagene risikerer Majda nu at skulle gennemføre en del af sit studie uden økonomisk støtte eller alternativt at skulle droppe ud og dermed stå uden uddannelse – og det er ikke en mulighed, Majda har lyst til at tænke på. Hun drømmer nemlig om at fuldføre sin uddannelse og blive projekterende bygningskonstruktør på en tegnestue, hvor hun kan kombinere sine interesser for design, arkitektur og bygningskonstruktion. En kombination af interesser, der også fylder i hendes fritid, hvor hun udfører bestillingsarbejde som freelance illustrator. Det sker dog kun, når hun har tid og overskud til det, og det er derfor slet ikke noget, hun kan leve af.

”Jeg blev meget nervøs, da det gik op for mig, at jeg nok ikke ville kunne gennemføre studiet på normeret tid. Jeg er så glad for studiet og alle de mennesker, der er her. De har taget så godt imod mig, og jeg er vild med alt det, vi laver. Derfor kan jeg slet ikke se mig selv stoppe. Jeg tror slet ikke, at jeg ville kunne klare det. Det ville ændre min hverdag fuldstændig – og ikke på en særlig positiv måde,” fortæller Majda.

Venter på en løsning

Efter afslaget om revalidering fra kommunen er sagen sendt videre til Ankestyrelsen, hvorfra Majda forventer at få svar inden for 6 måneder.

”Jeg har hele tiden tænkt, at der nok skal være en løsning, og at det nok skal kunne lade sig gøre at få økonomisk støtte på en eller anden måde. Men jo længere tid, der går, jo mere begynder jeg at tvivle på, om vi overhovedet finder en løsning,” lyder det fra Majda.