Mere end 300 mennesker er i denne weekend samlet på Musholm til Muskelsvindfondens årlige landsmøde. Lørdagens program for de voksne medlemmer var generalforsamlingen, hvor der dels skulle vælges formand, næstformand og medlemmer til foreningens repræsentantskab, dels drøfte årets aktiviteter og begivenheder. Men det punkt, der skabte mest debat, var repræsentantskabets forslag om vedtægtsændring, som endte med at falde.

Forslag til vedtægtsændring gik på at ændre valgperioden for formand og næstformand til to år i stedet for et. For at forslaget kunne vedtages, krævede det 2/3 flertal blandt de fremmødte. Og forslaget fik kun tilslutning fra 83 stemmer mod 57 nej-stemmer, og dermed faldt forslaget.

Nogle af modargumenterne var, at det var sundt for medlemsdemokratiet, hvis formand og næstformand var på valg hvert år og fik medlemmernes opbakning til det kommende års arbejde. Andre tilføjede, at det var et fiktivt problem, at foreningens medlemmer skulle ønske at skifte formand hvert år.

Tilhængerne af forslaget mente, at det ville give en nyvalgt formand ro til at sætte sig ind i arbejdet og tænke mere langsigtet, hvis formand og næstformand var sikker på at kunne sidde i to år.

Flere detaljer i regnskabet

Et andet punkt, der gav anledning til debat, var fremlæggelsen af årets regnskab. Det var ikke så meget tallene og selve resultatet af regnskabet, men mere detaljegraden i regnskabet, som flere medlemmer efterspurgte.

Direktør for Muskelsvindfonden, Henrik Ib Jørgensen, der fremlagde regnskabet, kunne ikke på grund af tidsplanen på landsmødet komme med flere detaljer, men lovede at tage emnet op på kommende møder eller på anden måde uddybe regnskabet.

Tre nyvalg – resten genvalg

Sidste punkter på landsmødet var valg til Muskelsvindfondens politiske ledelse. Her var der genvalg til foreningens formand Lisbeth Koed Doktor og til foreningens næstformand Janne Sander. Der var ingen modkandidater til formandsposten, mens tre kandidater stillede op som næstformand. Men Janne Sander vandt med stort flertal over modkandidaterne Klaus Emilius og Andreas Sten Andersen.

Til repræsentantskabet var der 16 opstillede kandidater til 9 pladser. Her blev tre nye medlemmer valgt ind, mens der til de resterende 6 pladser var genvalg af de kandidater, der ønskede at fortsætte i repræsentantskabet.

De 9 valgte er: (med stemmetallene i parentes)
Jes Rahbek – nyvalgt (126 stemmer)
Antoniett Vebel Pharao – genvalg (115 st.)
Christian Skytt – genvalg (112 st)
Lise Danelund – nyvalg (108 st)
Isak K. Houe – genvalg (99 st)
Anita Kruse – genvalg (84 st)
Christine Brockenhuus Schark – genvalg (78 st)
Peter Bach-Nielsen – genvalg (71 st)
Mads Georgi – nyvalg (69 st.)

Følgende kandidater opnåede ikke valg: Andreas Sten Andersen, Charlotte Streton, Erik Christensen, Jens Lund, Klaus Emilius, Mark Bay Sørensen og Torben Madsen.

Landsmødet blev livestreamet med gæster i studiet. Se med her

Læs formand Lisbeth Koed Doktors beretning