Tilgængelighed er kommet på den engelske finanslov, og det er faktisk en god forretning for alle. Det hele skyldes en skelsættende koncert, der nær tog livet af Suzanne Bull.

Fortalt af Suzanne Bull, stifter af Attitude is Everything
Redigeret af Jonas Hundebøll

Jeg har altid godt kunnet lide at gå til koncerter. Jeg har også altid siddet i kørestol; noget, der har influeret hele mit liv, mit politiske ståsted og min måde at se på samfundet.

Det mest skelsættende tidspunkt i mit liv var til en musikfestival i 90erne. Jeg har altid elsket livemusik, og gennem 80erne og 90erne havde jeg haft en del spektakulære uheld til koncerter, hvor jeg deltog blandt et stort publikum. Til en festival stod jeg allerforrest. Eller rettere – jeg sad i min kørestol. I løbet af koncerten begyndte publikum at presse bagfra. De pressede så meget, at min hals blev klemt mod toppen af barrieren, og langsomt kunne jeg mærke luften forsvinde. Pludselig ser en af de andre publikummer ned og opdager, hvordan jeg er ved at miste pusten. Heldigvis får han mig løftet over hegnet i sikkerhed.

Mens jeg kunne mærke, at jeg var ved at blive kvalt, nåede jeg også at tænke for mig selv: ”Overlever jeg dette, så må der være en bedre måde at skabe tilgængelighed for mennesker med handicap til koncerter.” Og siden den episode har jeg haft et mål om at gøre dette.

Frem mod mine mål har jeg fundet styrke i mit handikap. Styrke til at bekæmpe ulighed og diskrimination i samfundet. Og i det arbejde forsøger jeg altid at bringe forskellige mennesker sammen på en positiv måde for at lave ændringer og forbedre vores samfund frem for at arbejde med en os-mod-dem tilgang.

Musikindustrien tog ikke diskriminationsloven alvorligt

Da jeg begyndte mit arbejde for bedre tilgængelighed var der enten ingen adgang eller en lille smule adgang med måske en udsigtsplatform, hvor jeg ofte stod alene eller kunne navnene på alle de andre. Så begyndte jeg at skrive artikler om mennesker med handicap, herunder blandt andet døve om deres koncertoplevelser. Artiklerne kom i pressen og skabte opmærksomhed, og således var Attitude is Everything født. Jeg kunne se, at det var min mulighed for at få en ny rolle inden for livemusik.

Suzanne Bull. Foto: Privatfoto

Attitude is Everything begyndte som et pilotprojekt i 2000. På det tidspunkt følte vi, at musikindustrien ikke tog diskriminationsloven alvorligt. Det på trods af, at musikindustrien selv gav udtryk for, at de faktisk gerne ville inkludere mennesker med handicap, men at de blot ikke forstod at implementere loven. Det var på det tidspunkt, at vi besluttede at lave guidelines med eksempler på best practice – nogle retningslinjer, der skulle hjælpe musikindustrien til at blive mere tilgængelig og inkluderende.

Guidelines og mystery shoppers skal bane vejen for bedre tilgængelighed

Vores guidelines gælder ikke kun faciliteterne, men de er også en række retningslinjer, der kan hjælpe personalet på alle niveauer. Sammen med guidelinesene indførte vi også mystery shoppers, som kunne identificere udfordringer til koncerter og festivaler. Mystery shopperne kunne efterfølgende rapportere tilbage til festivalerne, så de selv kunne implementere forbedrende tiltag.

Ud over guidelines har vi også et projekt kaldet Club Attitude. Club Attitude er en serie af koncerter og events, hvor musikere med og uden handicap optræder, og hvor vi samtidig viser, hvordan man laver en fuldt tilgængelig club-aften. Eksempelvis har vi tegnsprogstolke på scenen, der fortæller sangene til publikum med nedsat hørelse.

I alle vores projekter tænker vi hele tiden på at møde musikindustrien i en hjælpende og positiv tone og ikke snakke dårligt om forskellige spillesteder på trods af eventuelt manglende tiltag. I stedet prøver vi hele tiden at opmuntre til yderligere tilgængelighed.

Økonomisk gevinst ved øget tilgængelighed

Oprindeligt var Attitude is Everything kun berammet til et enkelt år, men i 2008 endte vi på finansloven. Fra at være en organisation med kun mig som ansat er vi i dag 9 ansatte og mere end 600 frivillige. I dag forventer musikindustrien at døve og mennesker med andre handicaps er en del af publikum, og i mange tilfælde søger koncertarrangørerne vores hjælp. Blandt de frivillige er empowerment blevet et nøgleord. Når de frivillige i dag uddannes til mystery shoppere og hjælper med at vejlede festivaler, så oplever vi også, at deres lyst til at kæmpe for mennesker med handicaps’ rettigheder i det øvrige samfund øges.

Det er heller ikke kun tilskuerantallet af døve og mennesker med handicap, som stiger, når tilgængeligheden forbedres. Økonomisk er der også et stort afkast for festivalerne. Når der investeres 10 kroner i tilgængelighed på et arrangement, bruger gæsterne med handicap nemlig 350 kroner. Alene fra år 2014 til 2015 er forbruget blandt mennesker med handicap på de 131 festivaler og arrangementer, som vi samarbejder med, steget fra 50 millioner kroner til 65 millioner kroner.

Og det er ikke svært at få del i kagen. Vores undersøgelser viser, at det er helt simple tiltag, som kan have stor indflydelse. Eksempelvis dropper 60 % af de mulige gæster at købe billet, hvis ikke man kan finde den relevante information om tilgængelighed online. Undersøgelsen viser desuden, at når man enten møder eller arbejder sammen med mennesker med handicap, så er man også mere forstående over for den enkeltes behov og hvorfor tilgængelighed er nødvendigt. Og når der er fuld tilgængelighed for alle, kan alle også bedre nyde musikken.

Fakta: Attitude is Everything:

  • Attitude is Everything arbejder i samskabende dialog med spillesteder over hele England. Foreningen har skabt en række guidelines, hvor spillestederne kan præmieres med guld, sølv eller bronze alt efter hvor god tilgængeligheden er.
  • Tilgængeligheden dækker både over den fysiske tilgængelighed på spillestedet og den virtuelle tilgængelighed på hjemmesiden og i forbindelse med billetkøb.
  • Som resultat af Attitude is Everythings arbejde er deltagelsen af mennesker med handicap steget med 50 % til koncerter

Fakta: Muskelsvindfonden og tilgængelighed

  • I Muskelsvindfonden er tilgængelighed en mærkesag
  • Tilgængelighed er en vigtig forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage i alle niveauer af samfundslivet – herunder også i kulturoplevelser
  • Sammen med Roskilde Festival, Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Dansk Live har Muskelsvindfonden dannet Volue, som arbejder for livemusik for alle
  • Volue skaber opmærksomhed og handling for en styrket tilgængelighed til koncertoplevelser for mennesker med funktionsnedsættelser

Læs mere om Volues arbejde for livemusik for alle her