Lars Lindqvist trækker vejret gennem en respirator og skal derfor være under opsyn døgnet rundt. Alligevel har det private plejefirma, CareLink, aflyst en række vagter, fortæller TV2 Lorry.

Det er afgørende, at hjælpen er pålidelig, når man har respirator. Ifølge TV2 Lorry udebliver personalet fra det private plejefirma CareLink ofte. Virksomheden vandt for under et år siden vandt udbuddet om plejen af hjemmeboende respiratorpatienter i Region Hovedstaden. Udeblivelsen af hjælp er en ret alvorlig sag, mener Muskelsvindfondens politiske chef, Jørgen Lenger:

“Når hjælpen udebliver er det en meget alvorlig sag for den pågældende. Enten må pårørende træde til, eller også er man nødt til at blive indlagt på Respirationscenter Øst. Her kan man så ligge og fylde op i en seng, hvor der ellers kunne ligge et menneske, der har brug for behandling, og som så ikke får den nødvendige behandling! Med andre ord vedrører problemet ikke nødvendigvis kun den pågældende selv”.

En velkendt problematik

Lars Lindqvist´ situation er en velkendt problemstilling i Muskelsvindfonden. I foreningens politiske afdeling oplever Jørgen Lenger og de øvrige medarbejdere alt for ofte, at hjælpen svigter og endnu oftere, at respiratorbrugeren får besøg af en vikar, der ind i mellem kan føles som ren tortur for den respiratorbruger, der ikke selv kan kommunikere og instruere.

“Selv når det lykkes firmaet at skaffe en vikar, er det et alvorligt problem, for nok har hjælperen have en vis indsigt i respirationsbehandling, men det vil altid kun være en generel indsigt, som slet ikke tager højde for borgerens individuelle behov. Den indsigt kan borgeren måske ikke engang selv kan forklare, fordi vedkommende ikke altid kan tale. Vi får mange henvendelser fra respiratorbrugere, der klager over, at det vrimler med forskellige folk i deres hjem, ofte også vikarer, som de kun ser den ene gang. Det er kun et halvt år siden, at Region Hovedstaden måtte fratage et firma hele 24 respiratorbrugere efter gentagne “leverancesvigt”, som de så smukt kalder det”, fortæller Jørgen Lenger.

Alternative fakta

Ifølge TV2 Lorry skriver Region Hovedstaden i en mail, at man ikke generelt oplever problemer med virksomheden. Den køber Jørgen Lenger ikke helt.

“Når Region Hovedstaden frejdigt påstår, at det kender de ikke noget til, så er det efter min mening den type udtalelser, som Donald Trump kalder “alternative fakta”, mener Jørgen Lenger, og han fortsætter:

“Regionen burde have lært lektien fra tidligere sager og efterhånden have forstået, at deres konstruktion med rammeaftaler og firmaer med monopol måske nok kan begrundes i økonomi, men på ingen måde kan begrundes i borgernes behov for behandling og hjælp. Det er meget sigende, at disse aftaler med plejefirmaer indgås af Regionens Center for Økonomi, der næppe nogen sinde har mødt en respiratorbruger. Så problemet ligger simpelt hen i Region Hovedstaden tilgang til respirationsbehandlingen”.

Løsninger med kvalitet

Ifølge Jørgen Lenger er der flere – ja faktisk mange – ting, som regionen kan gøre. Og den løsning, der falder lige for, er at lade de pågældende borgere vælge det firma, der skal levere hjælpen.

“Lader regionen borgerne vælge selv, vil det betyde, at den konkurrence, som man åbenbart ønsker sig fra regionens side, bliver en konkurrence på kvalitet og ikke en konkurrence på økonomi”, slutter Jørgen Lenger.