Det er uacceptabelt, at mennesker med handicap risikerer både mavesår og slidgigt, mens de uretmæssigt er frataget den nødvendige hjælp og venter på en afgørelse i ankesystemet.

Sådan lød det fra Muskelsvindfondens formand Evald Krog, da 250 medlemmer af foreningen i denne weekend var samlet på Musholm – Sport, fritid og Konference i Korsør til foreningens årlige landsmøde.

”Der er fortsat rigtig mange genvordighed med kommuner, som – ofte bevidst – ikke følger reglerne. Nok kan man anke, og nok vinder vi ofte ankesagerne, men det tager længere og længere tid at få en afgørelse. Der er mennesker, som fratages muligheden for at dyrke deres fritidsinteresse i mere end to år, mens de venter. Det er slet ikke acceptabelt, ” lyder det fra Muskelsvindfondens formand.

Evald Krog kalder det rystende, at skiftende socialministre blot henviser til, at man jo kan anke.

”For det kan man ikke bare lige, og selv om man vinder en ankesag, så står man alligevel som taber, mens den kommune, der har brudt reglerne alligevel står som vinder. Vi er nødt til at insistere på, at politikerne ændrer på de regler, hellere i dag end i morgen!,” siger Evald Krog.

Muskelsvindfonden har kendskab til flere sager, hvor kommuner har sparet over en kvart million kroner pr sag på ikke at overholde loven. Det mener Muskelsvindfonden selvfølgelig ikke er hensigtsmæssige incitamenter.

Børne- integrations og socialminister Manu Sareen (R) var tirsdag i samråd om netop denne problematik, hvor han efterlyste flere eksempler på problemer i ankesystemet. Dem vil Muskelsvindfonden fortsætte med at give ham.

Foruden disse to konkrete bud på, hvordan vi retter op på de aktuelle problemer i ankesystemet.

1. Kommunerne bør pålægges, at de skal indbetale ulovligt sparede midler til en pulje, som efterfølgende udloddes til området. Puljen bliver forhåbentlig ikke ret stor, da formålet er, at få kommunerne til at handle korrekt i første omgang, så borgeren samtidig slipper for den opslidende ankesag.

2. Kommunerne skal i de sager, de taber i ankesystemet, betale for den konsulentbistand, borgerne har brugt i sagen. Mange borgere i pressede situationer føler sig ude af stand til selv at tage kampen mod kommunen og bruger derfor konsulenter/advokater. Det er kun rimeligt, hvis det er taberen af sagen, der skal betale sagens omkostninger.

Evald Krog har i år 40 års jubilæum som formand for Muskelsvindfonden.

Han glædede sig over, at medlemmerne igen i år valgte ham til at stå i spidsen for foreningen, der ikke er stor i antal medlemmer ( 3000) men har sat sig for at arbejde for at skabe plads til forskelle med udgangspunkt i mennesker med handicap.

På landsmødet debatterede medlemmerne behovet øget hjælp til at få inklusion i folkeskolen og daginstitutioner til at glide nemmere for børn med handicap, et behov for øget fokus på, at muskelsvind ikke alene er kørestole men også mange gående, der ofte lever med samfundets fordomme, fordi deres handicap er usynligt, samt en række etiske problemstillinger.

 

For yderligere information kontakt

Muskelsvindfondens politiske konsulent Thomas Krog på 22652465

Eller kommunikationschef i Muskelsvindfonden Sophie Alvi på 22652499