I weekenden d. 19.-21. maj 2017 samledes 350 medlemmer og deres pårørende til Muskelsvindfondens årlige landsmøde på Musholm – Ferie – Sport – Konference.

Fredag aften blev årets landsmødeweekend blev skudt i gang med et stort børne- og voksen-banko.

Lørdag var det vigtigste punkt på dagsordenen Muskelsvindfondens ordinære generalforsamling. Inden generalforsamlingen blev skudt i gang, gik årets landsmødetaler Jes Rahbek på talerstolen. Jes Rahbek, direktør og cheflæge i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, går på pension i september i år og var derfor blevet bedt om at give et tilbageblik på 30 års arbejde i Muskelsvindfonden og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind – og et lille blik fremad om udviklingen inden for behandling af muskelsvind.

Generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Lørdagens generalforsamling blev åbnet af formand Lisbeth Koed Doktor, som i sin beretning opsummerede de væsentligste indsatser, som Muskelsvindfonden har haft fokus på det seneste år. Gik du glip af formandens beretning, kan du læse den i fuld længde her.

Efter formandens beretning fortalte medlemmer af de forskellige bestyrelser – Musholmfonden, Handshake (Indsamlingsafdelingen) og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind – om årets resultater, begivenheder og udfordringer i det kommende år. Desuden fortalte næstformand Janne Sander om repræsentantskabets arbejde i de 5 underudvalg.

Efter beretningerne var der valg af formand, næstformand og foreningens repræsentantskab, hvor 8 medlemmer skulle vælges ind. Til posterne som formand og næstformand var der ingen modkandidater og dermed ingen afstemning. Valget til foreningens repræsentantskab bød på præsentationer fra de 15 opstillede kandidater, hvorefter afstemningen gik i gang. Se Muskelsvindfondens nyvalgte repræsentantskab her.

Inden aftenens festmiddag var der arrangeret en række nedslag i foreningen, hvor det var muligt at høre forskellige oplæg fra foreningens rejsende og fra igangværende projekter i foreningen.

Et andet højdepunkt på landsmødet var desuden jubilæumsreception for medlemskonsulent Jens Spanfelt, som d. 1. august kan fejre sit 25 års jubilæum hos Muskelsvindfonden.

Søndag var der repræsentantskabsmøde, hvor der var valg til Muskelsvindfondens bestyrelse. Se den nyvalgte bestyrelse her.

Børnelandsmøde og TEEN-TRÆF

Mens de voksne holdte generalforsamling, var der lørdag arrangeret børnelandsmøde og TEEN-TRÆF for børnene og for de unge.

Bag TEEN-TRÆFFET var 4 elever fra Aarhus Efterskole, som havde fyldt programmet med musik, spil og fællesskab. Under lørdag aftens festmiddag fremførte en gruppe fra TEEN-TRÆFFET et nummer med musik og sang, som de havde øvet på i løbet af dagen.

Til børnelandsmødet var børnene spejdere for en dag. Sammen med landsmødets muskeltérer løste børnene forskellige opgaver, spiste skumfiduser tilberedt over bål og hyggede sig i store tipier på Musholms udendørsareal.

Næste års landsmøde finder sted d. 26. maj 2018.

Nedenfor kan du se en fotokavalkade fra årets landsmødeweekend. Fotograf: Bo Nymann.