Hvorfor er døden et tabu? Hvornår er det godt at tale om døden? Kan vi lære noget af at miste en nær ven eller familiemedlem? Kan døden være med til at give livet mening?

Muskelkraft har sat fokus på livet, når døden kommer tæt på og talt med en 17-årig, en hospicepræst, en gruppe unge, der har oplevet dødsfald tæt på, en ALS-konsulent og medarbejdere i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Læs også artiklen om en 36-årig mand med muskelsvind, der mistede livet under en indlæggelse på et lokalsygehus efter en simpel operation. Muskelsvindfonden presser på for, at dette ikke kommer til at ske igen og peger på enkle løsninger: bl.a. at mennesker med muskelsvind altid skal have ret til at vælge et højtspecialiseret sygehus, når de skal indlægges.

Læs temaet her