En række partier (V, K, LA, S, SF og R) har d. 6. februar præsenteret en ny aftale, der skal sikre, at mennesker med behov for førtidspension, får denne.

Aftalepartierne vil ændre lovgivningen således, at det bliver lettere for borgere at blive tilkendt førtidspension uden at have været i ressourceforløb (se faktaboks nederst for forklaring heraf), ligesom kommunerne fremadrettet kun må iværksætte ressourceforløb, hvis de kan påpege indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

Et skridt i den rigtige retning

Det er et skridt i den rigtige retning, mener Danske Handicaporganisationer, og formand Thorkild Olesen udtaler blandt andet:

– Vi med handicap vil gerne bidrage og arbejde som alle andre. Men dem af os, der ikke kan, skal have en førtidspension. Alt andet er uværdigt. Partierne skal have ros for at tage et skridt i den rigtige retning.

Læs nyheden fra Beskæftigelsesministeriet (åbner i nyt vindue)

Læs også indlægget om en værdig reform, som er et initiativ fra en række organisationer, der har ændringsforslag til, hvordan de negative effekter af Fleks- og Førtidspensionsreformen kan minimeres.

 

Hvad er førtidspension?

En pension, som mennesker kan få fra det offentlige, hvis de ikke er i stand til at forsørge sig selv ved arbejde, fordi deres arbejdsevne varigt er nedsat.

Hvad er ressourceforløb?

Et ressourceforløb er en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social eller en sundhedsmæssig indsats. Du kan blive tilbudt et sådant helhedsorienteret forløb, hvis du har komplekse problemer, som kræver en kombination af en beskæftigelsesrettet, en social- eller en sundhedsmæssig indsats. Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.