Elitesportsudøvere med handicap skal selvfølgelig ikke have ekstraomkostninger til at dække handicaphjælperes rejse og ophold, når elitesportsudøveren rejser rundt i verden for at forbedre sig i sin sport og repræsentere Danmark ved mesterskaber. Det mener Sofie Skoubo. Muskelsvindfonden var med hende til foretræde i Folketingets kulturudvalg for at fremlægge problematikken og mulige løsninger.

”Det hæmmer den parasport, som jeg ellers stolt repræsenterer Danmark gennem, at det ikke er muligt at få hjælper med, når vi for eksempel skal til slutrunder. Hvis jeg skal repræsentere Danmark og have mulighed for at præstere bedst muligt, er det nødvendigt, at jeg kan få min hjælperordning med.”

Sådan lød Sofie Skoubos ord til foretrædet i Kulturudvalget den 20. november, da hun fremlagde udfordringerne, som rammer hende og andre para-elitesportsudøvere – og dermed også den danske præsentation af parasport på eliteniveau nationalt som internationalt.

Problemerne for elitesportsudøverne opstår på baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der har været praksis gennem adskillige år, og som lyder:

Hvor fritidsaktiviteter er for den bredere del af befolkningen, er eliteidræt, idræt, som dyrkes af sportsudøvere i de bedste nationale rækker og divisioner, på landshold og i internationale turneringer. Eliteidræt kræver en ekstraordinær indsats af udøverne i form af disciplineret træningsindsats og levevis, og den stiller i sammenligning med breddeidræt (fritidsaktiviteter) krav om mere træningstid, mere specifikt uddannede trænere og mere specialiserede faciliteter.

Merudgifter til eliteidræt kan ikke dækkes som en nødvendig merudgift, da borgeren selv har valgt at dyrke idræt på eliteniveau, og da det ikke er nødvendigt for, at borgeren kan leve så almindeligt som muligt, at borgeren dyrker en fritidsaktivitet på eliteniveau. Selvom personer uden en funktionsnedsættelse har mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet på eliteniveau, er det ikke ensbetydende med, at det er nødvendigt i forhold til den daglige livsførelse.

Hvis en borger dyrker en fritidsaktivitet på både almindeligt og eliteniveau, kan der dækkes merudgifter til fritidsaktiviteten på almindeligt niveau, hvis betingelserne herfor er opfyldt, men der kan ikke bevilges yderligere merudgifter som følge af, at borgeren også dyrker den pågældende fritidsaktivitet på eliteniveau.

Elitesport er ikke en nødvendighed

I praksis betyder det for eksempel for Sofie Skoubo og hendes rugbyhold, at når de skal afsted til træningsturneringer og mesterskaber, og de søger kommunen om at få dækket udgifterne til de hjælpere, de har med på turen, får de afslag. Havde holdet ikke spillet på eliteniveau, men blot været i kategorien “breddeidræt”, ville udgifterne til hjælp blive betalt. Simpelthen fordi Ankestyrelsen vurderer, at elitesport ikke er nødvendigt.

Thomas Krog, som er politisk konsulent i Muskelsvindfonden, deltog også i foretrædet.

”Det er et princip Muskelsvindfonden er enig i. Vi kæmper for, at mennesker med handicap kan blive kompenseret til at leve et almindeligt liv på lige fod med andre. Men lige præcis i forhold til eliteidræt er der en modsætning mellem kun at støtte det almindelige og samtidig ville satse på det ualmindelige i form af para-atleter på højeste internationale niveau,”

forklarer han om Muskelsvindfondens holdning til principafgørelsen.

For Sofie Skoubo og hendes hold er konsekvenserne tydelige at mærke:

“Vi er hele tiden nervøse for, om der skal aflyses turneringer eller træningslejre på grund af vores ekstra udgifter og behov. Vi burde have fokus på sporten og ikke bekymre os om vores personlige hjælpere kan komme med.”

Sofie og resten af kørestolsrugbylandsholdet kan ikke få dækket deres udgifter til hjælper ved turneringer, fordi de er elitesportsudøvere. Det er hårdt for holdets økonomi. (Foto er fra træningslejr på Musholm Sport- Ferie- og Konferencecenter.)

Et lyttende udvalg stiller spørgsmål til ministeren

Til foretrædet foreslog Sofie Skoubo, at opgaven med vurdering af merudgifter i forbindelse med para-elitesportsudøvere flyttes fra kommunerne og til en anden instans, eventuelt Team Danmark, som kan uddele midlerne til konkrete begivenheder, som for eksempel slutrunder. Og det var et løsningsforslag, som blev taget godt imod i udvalget.

”De lyttede og tog godt imod, og spurgte interesserede ind til problematikken, og hvordan den kan løses,” sagde en tilfreds Sofie Skoubo, som kunne tage fra Christiansborg med det udbytte hun, sammen med Muskelsvindfonden, var kommet efter:

Allerede samme dag stillede Kulturudvalget, med formand Bertel Haarder (V) i spidsen, nemlig spørgsmål til kulturminister, Rasmus Prehn (S), som lyder: