En stor personlighed og markant stemme for mennesker med muskelsvind går i dag på pension. Det er Jes Rahbek, 70 år, som har været cheflæge og direktør i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) i 25 år. Jes Rahbek har sat et enormt aftryk på rehabiliteringsarbejdet for mennesker med neuromuskulære sygdomme. Han har sidste arbejdsdag i dag.

Flere brugere i rehabiliteringscentret kalder Jes Rahbek for ”The Godfather” inden for muskelsvindsygdomme. Han har altid set på det hele menneske og ikke bare på sygdommen. For ham er det vigtigste i rehabiliteringsindsatsen at fokusere på personens deltagelse. Det er ikke nok, at en behandling eller indsats resulterer i større muskelkraft, der kan måles, hvis det ikke samtidig giver en bedre funktion og mulighed for en større deltagelse.

Fokus på den raske del

Jes Rahbeks forklaring på forskellen mellem RCFM og sundhedssystemet er, at mens sundhedssystemet kigger på den syge del, kigger RCFM på den raske del og ser, hvordan man bedst muligt kan støtte den, for at personer med muskelsvind kan få en god hverdag.

Danmark på verdenskortet

Også internationalt har Jes Rahbek været med til at sætte Danmark og RCFM på verdenskortet og bragt rehabiliteringstanken ind i forskningsfora. Der er i dag stor international respekt om den viden og de erfaringer, som Jes Rahbek og RCFM har, og Jes Rahbek er ofte inviteret til at dele sine erfaringer på internationale konferencer.

Jes Rahbek har sidste arbejdsdag på RCFM i dag og afrunder derefter sit aktive virke i muskelsvindsammenhæng på World Muscle Society Congres i Frankrig.

 

Læs også artikel om de sidste 25 års udvikling i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind med Jes Rahbek ved roret.