Medicinrådet har i dag afholdt rådsmøde og drøftet den ny medicin Spinraza, som er til mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA. Rådet har ikke truffet ny afgørelse omkring Spinraza; men drøftelserne i rådet har givet anledning til at starte en ny proces. Rådet vil blandt andet mødes med Norge og Sverige for at erfaringsudveksle. Det fremgår af Medicinrådets hjemmeside.

Mens Danmark siger nej til medicinen Spinraza, har lande som Tyskland, Spanien, Sverige og Norge sagt ja. I Sverige og Norge er det dog kun børn og unge under 18 år inden for visse kriterier, som kan få tilbudt behandlingen.

Muskelsvindfonden: Positive toner fra Medicinrådet

Muskelsvindfonden ser gerne, at Danmark som minimum følger trop med de to nabolande, og foreningen er derfor positiv over for Medicinrådets udmelding om, at rådet vil erfaringsudveksle med de to lande. Beslutningen om at erfaringsudveksle er truffet i dag på et møde i Medicinrådet.

Lisbeth Koed Doktor

–  Det er positive toner fra Medicinrådet, at de vil indgå i et sparringsfællesskab med vores nabolande – det giver god mening. Rådet har desuden meldt ud, at de vil invitere fagudvalget med til næste rådsmøde i april. Det ser vi frem til, da det giver mulighed for, at vi i fællesskab kan se på de seneste publicerede resultater af studierne vedr. Spinraza. Vi opfordrer naturligvis til, at der bliver handlet hurtigt, da processen allerede har været lang, lyder det fra formand for Muskelsvindfonden, Lisbeth Koed Doktor.

 

Læs Medicinrådets udmelding på deres hjemmeside

Se oversigten over Spinraza i Norge, Sverige og Danmark