Mennesker med handicap optræder i 0,47 procent af sendetiden i DR’s nyhedsflade. Når mennesker med handicap medvirker, illustrerer de tit et bestemt problem og fremstilles ved hjælp af stereotyper, for eksempel som ofre. Det viser undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd.

Undersøgelsen viser, at der ikke er nogen med synlige handicap, der medvirker, fordi de er eksperter eller i kraft af deres arbejde. Og mens 95 % af deltagerne uden handicap udtaler sig på egne vegne i nyhedsindslagene, gælder det kun 63 % af deltagerne med handicap.

”Medierne er med til at forme vores billede af virkeligheden. Hvis vi ikke ser mennesker med handicap som tømrere, jurister eller spejderledere – eller som nogen, der også har en mening om folkeskolereformen – så bliver det ikke del af vores virkelighed.

”Vi ved fra undersøgelser blandt børn og på arbejdspladser, at der er mange fordomme overfor mennesker med et handicap. Når medierne ikke viser mangfoldigheden, så bliver det ikke anderledes ’ude i virkeligheden’. Det gør det rigtig svært for mennesker med handicap at bidrage,” forklarer formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær. Han mener dog ikke, ansvaret er mediernes alene:

”Det her handler jo ikke om, at DR bevidst holder mennesker med handicap ude. Derfor håber jeg, at DR og forhåbentlig også andre medier vil tage bestik af denne nye viden og overveje, hvorfor det er sådan, og hvordan man kan få en lidt bedre overensstemmelse mellem nyhederne og virkeligheden. Og det kan jo også handle om, hvilke indspark andre giver dem at arbejde med. I Det Centrale Handicapråd vil vi meget gerne bidrage til både hvad problemet kan være, og hvordan vi løser det.”

I blandt andet Sverige og England har de største medievirksomheder taget en række initiativer for at forbedre repræsentationen af mennesker med handicap.

Om undersøgelsen

DR sendte omkring 1.200 nyhedstimer i 2010 og 2011. Heraf var det bare 0,47 procent, som handlede om handicap eller havde medvirkende, som havde et handicap. Der var i alt seks timers indslag om handicap i 2010 og 2011. Det skal man sammenholde med, at der er 15 procent med handicap i den arbejdsdygtige alder i Danmark.

Undersøgelsen er lavet af Amaya Bøgeskov og Ulla Kehlet som speciale ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Undersøgelsen præsenteres på Folkemødet fredag 14. juni hos Norden i Fokus, telt C22 kl. 21.15.

Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål og er dialogforum mellem centrale aktører på handicapområdet. Rådet vurderer samfundsudviklingen ud fra FN’s handicapkonvention med fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet.