Det er gode nyheder, at den første COVID-vaccine med stor sandsynlighed bliver godkendt før jul. De danske myndigheder forventer at igangsætte første fase af vaccinationer allerede mellem jul og nytår, men det er endnu uvist, hvornår mennesker med muskelsvind kan få tilbudt vaccinen. 

Sundhedsministeren meddelte i går den 16. december, at vaccinen med COVID-19 er på vej, og amyndighederne håber på at vaccinere de første allerede mellem jul og nytår. Forventningen er, at vaccinen godkendes i EU den 21. december 2020 og efterfølgende i Danmark den 23. december.

Sundhedsstyrelsens rapport om vaccinationsindsatsen giver en række konkrete svar relateret til vaccinen mod COVID-19, men der er stadig en række ubesvarede spørgsmål, som gør, at mange mennesker i risikogruppen må væbne sig med tålmodighed 

I morgen skal Muskelsvindfonden til et møde med Sundhedsstyrelsen om vaccinen, og vi vil herefter orientere yderligere. Dog forventer vi ikke, at vi kan give svar på, hvornår mennesker med muskelsvind kan få tilbudt vaccinen, da mødet er en generel orientering. 

Læs rapporten Covid-19 Planlægningsgrundlag for første fase af vaccinationsindsatsen” her

Hvem bliver vaccineret først?

Vaccinationsindsatsen kan, uanset størrelsen på de første leverancer, ikke udrulles for hele befolkningen på én gang. Ifølge planen skal ældre på plejehjem først have tilbudt vaccinen. Det drejer sig om ca. 40.000 mennesker. Derefter skal andre grupper af ældre mennesker ud fra endnu ukendte kriterier have tilbudt vaccination, men også sundheds- og plejepersonale – såkaldt frontpersonale – har høj prioritet. 

Hvordan man vil prioritere, afhænger dog af, hvor meget vaccine Danmark får leveret. I Politiken lyder det, at Danmark får leveret 600.000 doser, men alle, som bliver vaccineret, skal have to indsprøjtninger med vaccinen, og derfor er det reelt 300.000, som kan få tilbudt vaccinen i første fase. Man skal vaccineres med flere ugers mellemrum, cirka tre uger. Vi kender endnu ikke tidsperspektivet for næste leverance af vaccinen. 

Mennesker med øget risiko er blandt de grupper, der prioriteres højt, men direktør i RCFM, Heidi Aagaard vurderer, at det formentlig ikke vil være diagnosen muskelsvind, som er afgørende. Det skyldes, at ikke alle med muskelsvind har øget risiko for et alvorligt COVID-forløb. Hvordan det bliver vurderet, er dog endnu ukendt, men RCFM følger udmeldingerne. 

Vaccinen sendes til regionerne

Ifølge seneste oplysninger bliver vaccinen sendt ud til landets fem regionerog der vil blive oprettet vaccinationscentre. Fx vil Region Hovedstaden oprette et center i Ballerup Hallen. Samtidig lyder meldingen, at særligt sårbare grupper kan blive vaccineret på hospitaler, samt at der kommer fagpersonale ud til plejehjemmene. Der er også tale om, at udkørende sundhedspersonale kan komme hjem til særligt sårbare. Se klip fra artikel i Politiken nederst i indlægget, som beskriver vaccinationsplanen time for time.  

Vaccinens beskyttende effekt

Det fremgår af rapporten fra Sundhedsstyrelsen, at varigheden af vaccinens beskyttende effekt endnu ikke er dokumenteret, og at det derfor er vigtigt, at smitteforebyggende tiltag som afstand og god hygiejne med videre stadig opretholdes, både under og efter en vaccinationsindsats.  

Vaccinationsindsatsen skal med andre ord ses som et supplement og en styrkelse af den samlede epidemikontrol, men man kan ikke umiddelbart forvente, at den kan stå alene eller erstatte de øvrige indsatser lige foreløbigt. 

Vaccinens sikkerhed og bivirkninger

Muskelsvindfonden og RCFM kender ikke til vaccinens sikkerhed, da data endnu ikke er offentligt tilgængeligt, og til det siger Heidi Aagaard fra RCFM:  

– Vi har fuld tiltro til den godkendelsesprocedure, som foregår i EU gennem det Europæiske Medicin Agentur (EMA). Vi har også tillid til, at Lægemiddelstyrelsen kun godkender vaccinerne, hvis de er sikre og virksomme. Der er ingen grund til at frygte, at vaccinerne udgør en særlig risiko for mennesker med muskelsvind, da de virker gennem immunforsvaret, som er normalt hos mennesker med muskelsvind. Der kan være en undtagelse for de få brugere, der er i behandling med immundæmpende behandling. Det følger vi op på, så snart vi ved mere. 

Hvad med børnene?

Vaccinen er ikke godkendt til børn under 15 år. Den ikke er testet på børn, og derfor ligger der ikke tilstrækkeligt forskningsdata, som kan garantere, at vaccinen er sikker for børn.  

– Da der er tale om en ny type vaccine, kan man ikke bruge erfaringer fra andre vacciner, der er godkendt til børn. Det stiller børnefamilier med et barn med øget risiko i et stort dilemma. Muskelsvindfonden og RCFM håber meget på og vil presse på for, at der vil komme en klar udmelding om, hvorvidt børn med øget risiko kan vaccineres eller ej, så fagfolkene ikke lader forældrene stå med ansvaret, fortæller Heidi Aagaard, og hun fortsætter: 

– Det er hårdt at have ventet så længe på en vaccine til sit barn med øget risiko og så ikke vide, om en vaccine bliver mulig. Rigshospitalet fortæller dog RCFM, at de under epidemien ikke har haft et eneste barn indlagt med alvorlige covidsymptomer. Flere børn med øget risiko og dårlig lungefunktion helt ned til 30% har været smittet, og deres symptomer har været på niveau med en almindelig forkølelse. RCFM har heller ikke kendskab til, at børn med muskelsvind bliver hårdere ramt end andre børn. Så børn med dårlig lungefunktion skal ikke nødvendigvis vaccineres. 

Hjælpere og familiemedlemmer bør også vaccineres hurtigt

Muskelsvindfonden har sammen med øvrige handicaporganisationer gjort opmærksom på, at det også er vigtigt hurtigt at tilbyde hjælpere i hjemmet at blive vaccineret. Det samme gælder familiemedlemmer til personer i særlig høj risiko. 

Kommende tiltag i Muskelsvindfonden og RCFM

Mange i risikogruppen har brug for at vide, hvad der skal ske, når vaccinen endelig er her, og hvad vores mulighed er. Både Muskelsvindfonden og RCFM følger med for at kunne informere videre, og vi er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen. 

Muskelsvindfonden og RCFM er i øjeblikket ved at arrangere et webinar med eksperter på feltet, som vil foregå i starten af 2021. Muskelsvindfonden er også til møde med Sundhedsstyrelsen i morgen, fredag d. 18. december, hvorefter vi orienterer om seneste nyt i vores Facebookgruppe. 

Følg med på vores kanaler

Både Muskelsvindfonden og RCFM forventer, atmyndighedernes informationsniveau omkring vaccinerne bliver højt, så spørgsmål som hvem, hvor og hvordan man kan blive vaccineret, vil blive besvaret løbende, siger Heidi Aagaard, som opfordrer til, at man følger med i medierne. Hun fortæller:  

– Så snart de endelige vaccineplaner offentliggøres, vil RCFM udsende information omhvordan vaccinerne prioriteres til mennesker med muskelsvind med øget risiko, deres pårørende og hjælpere, og hvordan og hvor man kan få vaccinen. 

Da det forventes at ske i juleferien, hvor RCFM er lukket, vil det ikke være muligt at få personligt svar på spørgsmål vedr. vaccine. Der opfordres i stedet til at følge informationerne på hjemmesiden www.rcfm.dk og RehabiliteringsCenter for Muskelsvind på Facebook – og ikke mindst i Muskelsvindfondens lukkede Facebookgruppe.

Uddrag fra Politiken:  

24 timer efter EMAs godkendelse af vaccinen vil den transporteres mod Danmark. De næste 24 timer vil vaccinen ankomme, blive opbevaret, og der vil foregå en ompakning på Statens Serum Institut. 

De næste 6-10 timer: Mellemtransport. 

De næste 6-10 timer: Opbevaring og ompakning på sygehusapoteker – hvorefter der herfra vil kunne foretages vaccinationer. 

De næste 3-4 timer: Mellemtransport. 

Dag 3: Vaccinen når ud på øvrige sygehuse, vaccinationscentre, plejecentre og til sidst de såkaldte satellitenheder, som alle regionerne skal etablere for at nå yderområder, eksempelvis de mindre øer. 

Læs mere: Her er den danske vaccinationsplan time for time – politiken.dk