Hvis hjælperordningen – BPA-hjælpen – skal nedsættes eller stoppes, skal der altid i den konkrete sag træffes en individuel og begrundet afgørelse, som tidligst kan træde i kraft efter 14 uger, når Ankestyrelsen har haft mulighed for at behandle en anke. Når det gælder altid, gælder det selvfølgelig også, når en BPA-bruger bliver indlagt på sygehuset. I de situationer kan kommunen på ingen måde stoppe en BPA-ordning med dags varsel, som eksempelvis Brønderslev og Høje-Taastrup Kommuner i øjeblikket gør.

Det er slået fast i børne- og socialminister Mai Mercados svar på Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalgs spørgsmål nr. 256 alm. del.

Børne- og socialminister Mai Mercado

Her skriver ministeren blandt andet:

”Kommunen må ikke nedsætte eller frakende hjælp efter servicelovens §§ 95 eller 96 uden at træffe en begrundet afgørelse herom. Det følger af servicelovens § 3 a, at der gælder et varsel på 14 uger, hvis kommunen træffer afgørelse om nedsættelse eller frakendelse af bevilget hjælp efter servicelovens §§ 95 eller 96.”

Spørgsmålet gik specifikt på, hvordan reglerne er for frakendelse af BPA-hjælp under indlæggelse.

Ulovlig praksis fortsætter

På trods af servicelovens § 3a, der trådte i kraft 1. januar 2018, og trods ministerens klare svar i forhold til sygehusindlæggelser fortsætter kommunerne foreløbig med deres ulovlige praksis.

Det er Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl mildt sagt ikke tilfreds med. Hun var selv initiativtager til varslingsordningen, der blev indført sidste år.

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti.

”Jeg er jo rigtig glad for, at det forslag, vi fremsatte om opsættende virkning – nu kaldet varsling, også kommer borgerne til gode under indlæggelse. Det var en kæmpe sejr, at vi fik vedtaget forslaget, selv om vi ikke fik alle paragraffer med. Og det vil gavne rigtig mange. Hvis kommunerne har nægtet hjælp under indlæggelse, efter at servicelovens 3a trådte i kraft, så mener jeg, at det er ulovligt, og at borgerne skal have kompensation,” siger Karina Adsbøl, som lige har haft et beslutningsforslag om netop kompensation ved ulovlige kommunale afgørelser til behandling i Folketinget.

Det har haft alvorlige konsekvenser for borgere, der ikke får den nødvendige hjælp under indlæggelse. Det har også haft alvorlige konsekvenser på den måde, at borgere har mistet gode hjælpere, fordi hjælperne ikke kan leve med et ansættelsesforhold, hvor de risikerer at være arbejdsløs fra den ene dag til den anden.

Lang tid undervejs

I Muskelsvindfonden er glæden over ministerens klare svar stor.

Thomas Krog, handicappolitisk konsulent i Muskelsvindfonden

”Det er en sag, vi har kæmpet med i mere end fem år. Det startede med en besynderlig praksis i Brønderslev Kommune og har siden spredt sig. Nu forventer vi, at kommunerne straks retter ind efter ministerens svar og gør praksis på området lovlig. Det er frustrerende at se kommuner, der i forløbet arrogant har afvist Muskelsvindfondens indsigelser, og står tilbage med en kontant økonomisk besparelse ved åbenlyst at have brudt reglerne. Men glæden ved at problemet nu er løst, er trods alt større end frustrationen,” siger Thomas Krog.

To kommuner meldt til Tilsynet

Tilbage i november 2017 skrev Muskelsvindfonden sammen med Dansk Handicap Forbund og Scleroseforeningen til Brønderslev og Høje-Taastrup Kommuner og gjorde opmærksom på, at kommunens praksis for med kort varsel at stoppe BPA-ordninger uden en individuel vurdering af brugerens behov for hjælp og fastholdelse af hjælperteamet er i strid med gældende regler. Da kommunerne ikke var interesseret at i rette deres praksis, var organisationerne nødsaget til i september 2018 at melde dem til Tilsynet. Her var også Spastikerforeningen medunderskriver. Med det usædvanligt klare svar fra den ansvarlige minister, behøver organisationerne ikke vente på svaret fra Tilsynet.

TV2Nord interviewer Elly Henriksen og hendes hjælper Søren Mikkelsen om, hvilke konsekvenser det har for Elly, hvis hun ikke kan have sin hjælper med på sygehuset, når hun skal indlægges.

 

 

 

Her kan I læse, hvad vi for to år siden skrev om sagen:

Det er i kort form beskrevet her:

 

TV2Nord har fokus på “Kommuner, der skærer i hjælpen til syge”

Se deres temaartikler og indslag