For første gang sender Muskelsvindfonden både medlemmer og medarbejdere til årets Folkemøde på Bornholm. Muskelsvindfonden er medarrangører af en debat og en tilgængelighedsevent, og vores formand, Lisbeth Koed Doktor, er desuden blevet inviteret med i en større debat om sproglig stigmatisering.

Muskelsvindfonden har fuldt program den 15. – 18. juni, når repræsentanter fra foreningen tager turen til Bornholm sammen med cirka 100.000 andre gæster. Folkemødet er siden 2011 blevet et stort og vigtigt samlingspunkt for både politikere, organisationer, foreninger og virksomheder og derfor et godt sted at gøre sig synlig. Muskelsvindfonden forventer at markere sig i en række relevante debatter, sætte tilgængelighed på dagsordenen og ikke mindst styrke netværket med relevante aktører på den politiske scene.

Synlighed om tilgængelighed
For at bryde med de mere vanlige folkemødedebatter har repræsentantskabsmedlem Simon Toftgaard i samarbejde med kommunikationsafdelingen arrangeret en lidt anderledes gimmick om fysisk tilgængelighed.

– Tilgængelighed er en af vores mærkesager, og når det gælder fysisk tilgængelighed, er Muskelsvindfonden på nogle måder eksperter. Men det kan godt være lidt tørt at snakke om. Derfor vil vi på Folkemødet sætte fokus på tilgængelighed med en lidt skæv indgangsvinkel, fortæller Simon Toftgaard og fortsætter:

– Vores udgangspunkt er, at vi ikke ønsker at pege fingre af nogen. Tværtimod vil vi gerne i dialog. Derfor inviterer vi under sloganet ”Go´ adgang er go´ stil” os selv på kaffebesøg hos forskellige virksomheder og organisationer. Her vil vi høre om deres syn på tilgængelighed og høre, hvad de som arbejdsplads har gjort for at skabe god adgang i bred forstand. De virksomheder og organisationer, som gør noget, deltager i lodtrækningen om Grøn Koncert billetter; mens de, som ikke rigtig har gjort noget, får en invitation til en tilgængelighedsdag på Musholm – Ferie, Sport og Konferencecenter.

Gimmicken kulminerer med en event på en af Folkemødets såkaldte Pop Up Scener lørdag aften.

Deltagelse i debatter
Udover fokus på tilgængelighed arrangerer Muskelvindfonden i samarbejde med LEV, SIND og Danske Handicaporganisationer en debat om beskæftigelse. I panelet sidder socialminister Mai Mercado, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet Leif Lahn, næstformand for LO Ejnar Holst og underdirektør i Dansk Erhverv, Erik Simonsen.

Derudover deltager Lisbeth Koed Doktor i et større arrangement om sproglig stigmatisering: ”Ordets magt – hvordan vi taler om minoriteter”. Det handler om, at ord skaber generaliseringer, stereotyper og fordomme om hele grupper af mennesker i det danske samfund. Vi definerer og begrænser hinanden med ord; men vi mennesker passer ikke ind i de snævre kasser.

Hovedarrangør på debatten er Verdens Kvinder i Danmark. Med arrangementet ønsker de at skabe en platform, hvor mennesker, som rammes af disse ord, selv kan sætte ord på egne erfaringer og liv og gøre op med de begrænsende kasser.

Folkemødet, Muskelkraft og Facebook
Læs mere om Muskelsvindfondens deltagelse på Folkemødet i det kommende nummer af Muskelkraft. Det er på gaden den 13. juni 2017. Magasinet bliver distribueret på Folkemødet.

Følg også med på Muskelsvindfondens Facebook-side under Folkemødet, hvor vi opdaterer løbende og sender live.

Yderligere information

Arrangement om ordets magt foregår torsdag d. 15. juni, kl. 14.30 – 16.00 – læs mere om arrangementet samt lokation her. 

Debat om beskæftigelse foregår fredag den 16. juni, kl. 9.00 – 10.00 –  læs mere om debatten samt lokation her. 

Pop Up Event om tilgængelighed foregår lørdag den 17. juni, kl. 17.00 – 18.00 – læs mere om eventen samt lokation her.

Bestyrelsesmedlem Jan Jakobsen deltager desuden i en debat om retten til liv og død om lørdagen den 17. juni, kl. 11.45 – 13.00 – læs mere her.