I dag kan mennesker med handicap risikere at blive afvist på diskoteker, restauranter og andre offentlige steder. Socialminister Mai Mercado vil nu gøre det ulovligt at udelukke mennesker på grund af handicap med et nyt forslag til en lovændring. Muskelsvindfonden bakker op om forslaget, da foreningen ofte hører historier om uberettigede afvisninger.

Som det sidste land i Norden vil Danmark nu også gøre det strafbart at udelukke mennesker med handicap fra for eksempel et diskotek, en restaurant eller en daginstitution alene på grund af deres handicap, oplyste socialminister Mai Mercado i går onsdag. Som det er nu, har mennesker med et handicap kun den lovmæssige beskyttelse mod diskrimination, når de er på arbejdsmarkedet, skriver blandt andet Politiken i dag.

Lisbeth Koed Doktor, formand for Muskelsvindfonden, hilser forslaget velkomment:

”Det er et godt skridt, Mai Mercado tager her. Det er på tide, at Danmark følger trop med de nordiske lande og siger fra over for det, der i princippet er diskrimination over for mennesker med handicap. Med skridtet følger et arbejde for at gøre adgangsforholdene bedre. Det arbejder Muskelsvindfonden på at finde gode løsninger på, blandt andet gennem en række indsatser med spillesteder og inden for sportens verden.”

Læs mere om sport og tilgængelighed her

Afvist på grund af kørestol

Netop afvisningen på grund af handicap fik et af Muskelsvindfondens medlemmer at mærke på egen krop, da hun ville besøge en restaurant. Camilla Julendal, som er kørestolsbruger, blev for år tilbage afvist på en restaurant, som helst så, at hun benyttede en af restaurantens stole. Den mulighed har Camilla Julendal ikke og derfor opgav hun at spise på restauranten.

Selvom hun ikke siden har oplevet diskrimination på hverken restauranter eller andre offentlige steder, har hun kun positivt at sige om forslaget: ”Rent principielt er det et godt forslag, og jeg håber, at det vil gøre en positiv forskel for mennesker med handicap fremover.”

Bedre tilgængelighed er næste skridt

Danske Handicap Organisationer (DH) er også begejstrede over det nye forslag. Det eneste forbehold er udfordringer med tilgængeligheden. Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, oplyser til Politiken:

”Det har vi kæmpet for, siden Danmark ratificerede handicapkonventionen fra FN fra 2009. Man må ikke diskriminere etniske grupper, eller diskriminere på køn eller religion. Så undrer det os, hvorfor mennesker med handicap ikke havde samme beskyttelse og mulighed for at få prøvet en sag.”