Muskelsvindfonden er netop blevet optaget som medlem af Danske Patienter. Den indflydelsesrige paraplyorganisation tæller nu 22 forskellige organisationer og foreninger, og den samler over 890.000 mennesker under en paraply.

Små diagnosegruppers adgang til ny og virksom medicin, pårørendes gavn af at støtte og erfaringsudveksling  samt rehabiliteringsindsatser er blandt de mange erfaringer, som vi i Muskelsvindfonden kan bidrage med i Danske Patienter.

Vi er netop blevet optaget i paraplyen i dag d. 25. april på Danske Patienters repræsentantskabsmøde.

Camilla Hersom, formand Danske Patienter

– Danske Patienter har brug for gode kræfter i baglandet. Derfor er vi meget glade for at kunne optage Muskelsvindfonden. Muskelsvindfonden har et meget stærkt fokus på, hvordan man med den rette hjælp kan leve et selvstændigt liv, også med et handicap der udvikler sig. Og den viden glæder vi os til at tage i brug i Danske Patienter, fortæller formand Camilla Hersom fra Danske Patienter.

Den sundhedspolitiske dagsorden

I Muskelsvindfonden har vi gennem de seneste år oplevet, at der stilles større krav til os som aktører på den sundhedspolitiske scene. Og det er en ny rolle, som vi tror på, at Danske Patienter kan understøtte.

– Vi er som forening skabt af mennesker med muskelsvind, og i 1976 stiftede vi det der i dag hedder Rehabiliteringscenter for Muskelsvind, som er et højt specialiseret privathospital. Foreningens fokus har altid været at leve livet med muskelsvind. Derfor har vi lagt stor vægt på at styrke mennesker med muskelsvind og deres familier, så de får mulighed for at deltage i samfundet på samme måde som mennesker uden handicap. Det har vi gjort ud fra en tanke om rehabilitering, men de senere års udvikling inden for det medicinske område, åbner helt nye muligheder for at gøre livet med muskelsvind lettere. Derfor er vi trådt ind på den sundhedspolitiske arena og ser det som en helt naturlig ting at indgå i et samarbejde med andre. Vi glæder os til kunne sparre og samarbejde med Danske Patienter og de øvrige medlemsorganisationer, siger Lisbeth Koed Doktor formand for Muskelsvindfonden.

Beslutningen om at blive en del af Danske Patienter blev truffet på Muskelsvindfondens repræsentantskabsmødet i februar 2018.

Scleroseforeningen, Ulykkespatientforeningen, Gigtforeningen og Parkinsonforeningen er blandt de øvrige 21 organisationer i Danske Patienter.

Læs mere om Danske Patienter på deres hjemmeside.

Om Danske Patienter

Danske Patienter er paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Organisationen taler således patienternes og de pårørendes sag over for beslutningstagere og offentlighed. Danske Patienter formulerer løbende politikker om udvalgte emner i sundhedsvæsenet – for eksempel om pårørendes rettigheder, om hygiejne på hospitalerne eller patienters adgang til medicin.