Nok er nok. Muskelsvindfonden oplever gang på gang, at kommuner har umenneskeligt lange sagsbehandlingstider – og det er borgeren, det går udover. Det er urimeligt, og det var det tidligere Folketing enig med os i. Men problemet består. Derfor genudsender Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard Jespersen, i dag den tidligere socialministers hyrdebrev.

Genudsendelse af ministerens hyrdebrev

Det sker igen og igen. Borgere kommer i klemme, fordi kommunen kan trække sagsbehandlingen umenneskelig langt ud, uden at det har konsekvenser. Det er ikke rimeligt.

Det er en uholdbar situation, at en borger både skal slås med en hurtigt fremadskridende sygdom og med sin kommune for at få afklaring på, hvor meget hjælp man er berettiget til. Og ofte sker det, at når hjælpen bevilliges, så er afgørelsen forældet, da sygdommen har udviklet sig, og borgeren må begynde forfra med en ny ansøgningen. Derfor udsendte den daværende socialminister i januar 2019 et hyrdebrev til samtlige kommuner. Det kan læses her. 

Heri står der blandt andet at: ”der (…) kan være behov for at indskærpe kommunernes forpligtelse til at levere en effektiv indsats og opfølgning, der sikrer, at disse borgere (red. med progredierende sygdomme som ALS), så hurtigt som muligt får den nødvendige hjælp og støtte (…).”

Følg ministerens anvisning

Muskelsvindfonden ser meget positivt på ministerens brev, og Muskelsvindfondens formand har derfor valgt at genudsende brevet til samtlige kommuner i dag, tirsdag den 2. juli 2019 i håb om, at det bliver læst af de relevante ledere:

– Der er naturligvis rigtig mange kommuner, som gør det godt. Det er vi bevidste om, og det er vi meget glade for. De kan være rollemodeller. Men der må være kommuner, som ikke har modtaget hyrdebrevet, eller som ikke har fået det læst. I hvert fald oplever vi stadig for lange sagsbehandlingstider, hvor mennesker med hastigt fremadskridende sygdomme betaler en alt for høj pris for at få den hjælp, de har behov for. Vores opfordring er derfor – følg ministerens anvisninger og indfør hjælp til disse mennesker, så snart behovet opstår, siger formand for Muskelsvindfonden, Simon Toftgaard Jespersen.