Hvert år inviterer Muskelsvindfonden børn med muskelsvind i alderen 3-10 år til forpremiere på Cirkus Summarum i henholdsvis København og Århus. Tilbuddet består af 4 fribilletter til nogle af cirkusteltets bedste pladser. Mindst én i familien skal dog være medlem af Muskelsvind-fonden for at få dette tilbud.

Er I/du allerede medlem, så kommer invitationen automatisk i starten af april måned. Spørgsmål vedr. billetter besvares af medlemskonsulent Lene Lebech: lele@muskelsvindfonden.dk

Men er I/du ikke medlem af Muskelsvindfonden, og vil I gerne inviteres til verdens bedste cirkusforestilling – så meld dig/jer ind nu! Det gør du ved at skrive til Eva Christensen: evch@muskelsvindfonden.dk eller ringe på telefon 8948 2222.

Det koster 200 kr. om året at være medlem af Muskelsvindfonden. Medlemskabet kan tegnes af én eller begge forældre, eller kan følge barnet (som dog først får stemmeret til den årlige generalforsamling i Muskelsvindfonden ved det fyldte 15 år).

CirkusSummarum_2013_PerGudmann_037
Foto: Per Gudmann

Med et medlemskab i Muskelsvindfonden får man følgende gode tilbud:

– Har du et barn med muskelsvind / er du et barn med muskelsvind, så får du tilbud om 4 fribilletter til forpremiere på Cirkus Summarum (værdi ca. 1.200 kr.).

– Du kan få rabat på billetter til Grøn Koncert

– Du modtager 5 numre om året af Muskelsvindfondens medlemsblad Muskelkraft

– Familien har mulighed for at deltage i Muskelsvindfondens forældregrupper, deltage i Familiemix i september måned for alle børnefamilierne tilknyttet forældregrupper eller i temadage/kurser som Muskelsvindfonden arrangerer.

– Du vil modtage medlemstilbud fra Musholm Bugt Feriecenter

– Du vil have stemmeret til foreningens ordinære generalforsamling på det årlige landsmøde, og dermed direkte indflydelse på foreningens arbejde. Landsmødeweekenden indeholder også BørneLandsmødet, hvor der arrangeres specielle ekstraordinære aktiviteter for børnene, mens deres forældre er til generalforsamling