Jo tidligere i livet børn oplever styrken ved fællesskab og får etableret netværk og gode venskaber, jo bedre er de stillet i ungdoms- og voksenlivet. Det gælder også for børn med muskelsvind. Når Muskelsvindfonden sammen med Merrild Kaffe inviterer til ”Velkommen til familien – aktiv familieuge”, er det netop for at styrke de sociale relationer for børn med muskelsvind og ruste dem til et selvstændigt og aktivt liv.

Til sommer har børn i alderen 7 til 11 år med muskelsvind, takket være Merrild Kaffe, mulighed for at tage deres familie med på lejr. Målet med lejren er at styrke børnenes sociale udvikling, som er afgørende for, at de får et godt og selvstændigt liv med muskelsvind. Erfaringer viser, at børnene under familielejren knytter venskaber på tværs af alder og udfordringer, og det giver mod på efterfølgende at deltage i sommerlejre på egen hånd. Også forældrene er mere villige til senere at melde deres børn til sommerlejr uden mor og far.

En god udvikling sættes i gang

”Vores ambition er at give børnene et tilbud for livet. Vi oplever, at forældre til børn med muskelsvind, ligesom forældre generelt, er blevet mere ”beskyttende”. Der er færre, der har haft mod på at sende deres børn alene afsted på sommerlejr. Men når familierne har været afsted sammen, kan de se, at børnene trives med fællesskab og godt kan tage alene afsted på lejren for de 12 -14-årige. Dermed er en god udvikling sat i gang,” fortæller Lisbeth Koed Doktor, formand for Muskelsvindfonden.

Det er Muskelsvindfonden, der står for familielejren. Merrild Kaffe, der i forvejen støtter Muskelsvindfonden gennem kaffesalg på Grøn Koncert, støtter lejren med en krone for hver solgte pakke Merrild Økologisk Formalet i butikkerne og dækker dermed størstedelen af udgifterne.

Aktiviteter og kaffepauser er lige vigtige

Ugen planlægges af tre erfarne aktivitetsledere med hjælp fra frivillige, og den sociale dimension er i højsædet. Rammerne ved Musholm lægger op til hyggeligt samvær, hvor både forældre og børn får talt om livet og delt erfaringer. Kaffepauserne er således lige så vigtige, som de fysiske aktiviteter.

”Kaffe er i Danmark en vigtig del af kulturen til at dele særlige øjeblikke og bringe mennesker sammen, og vores værdisæt er baseret på nærvær og samvær. Børn med muskelsvind og deres familier mødes her med andre familier i samme situation for at knytte nye bånd og starte nye venskaber, der kan gøre en verden til forskel. Vi vil gerne bidrage til, at så mange som muligt får muligheden for dette tilbud og dermed bidrage til at skabe rammerne for gode samtaler om stort og småt. Med eller uden kaffe”, fortæller Peter Falk, administrerende direktør for Merrild Kaffe.

Fakta om sommerlejren Velkommen til familien – aktiv familieuge

 • Det er et tilbud til familier, der har et barn med muskelsvind i alderen 7-11 år.
 • Familieugen finder sted fra 2. juli 2017 til 8. juli 2017 på Musholm – ferie, sport, konference.
 • Der er plads til 16 familier, og pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet.
 • Tre erfarne aktivitetsledere vil lægge et alsidigt program for hele familien.

Fakta om partnerskabsaftalen mellem Muskelsvindfonden og Merrild Kaffe

 • Aftalen er indgået mellem Muskelsvindfonden og Merrild Kaffe.
 • Aftalen gælder fra april 2016 til oktober 2019.
 • Merrild donerer i perioden 1 kr. til Muskelsvindfonden pr. pose Merrild Økologisk Formalet Kaffe, der sælges i detailhandlen.
 • På selve Grøn Koncert går omsætningen fra salg af Merrild kaffe til Muskelsvindfonden.
 • Muskelsvindfonden blev stiftet i 1971 af Evald Krog.
 • Muskelsvindfonden styrker mennesker med muskelsvind og deres familier, og foreningen arbejder generelt for at skabe bedre livsvilkår for mennesker med handicap.
 • Merrild er grundlagt i 1964 i Kolding af Møller H. Merrild, og er det største kaffemærke i Danmark

Der er få ledige pladser

Har I et barn med muskelsvind og er I medlem af muskelsvindfonden, kan I tilmelde jer “Velkommen til familien – aktiv familieuge”.

Det koster 3500 kr. pr familie at deltage. Prisen dækker overnatning i Musholms lækre og lyse familieboliger, forplejning  samt alle aktiviteter. Har barnet en personlig hjælper, deltager denne gratis. Muskelsvindfonden dækker ikke transportudgifter.

Tilmeld familien via vores hjemmeside.