Muskelsvindfonden har modtaget den gode nyhed fra Natur- og Miljøklagenævnet, at byggeriet af 24 nye universelt designede ferieboliger til mennesker med handicap kan fortsætte ufortrødent.

Byggeriet af disse boliger, der er del af en større udbygning af ‘Musholm – Ferie, Sport og Konference‘ blev i maj sat på stand by, da to borgere klagede over Slagelse Kommunens dispensation for en skovbyggelinje, som boligerne berører. Heldigvis kunne byggeriet af Musholms nye multihal fortsætte, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandlede klagen.

I en klar og uomtvistelig afgørelse skriver Natur – og Miljøklagenævnet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Slagelses Kommunes dispensation til ferieboligerne af den del af det nye Musholmbyggeri, der ligger inden for skovbyggelinjen. De pointerer desuden, at der er tale om en lille skov, der hverken har større betydning, almindelig offentlig interesse eller stor landskabelig værdi. Byggeriet vil desuden ikke påvirke skoven, vurderes det.

Direktør i Muskelsvindfonden Henrik Ib Jørgensen værdsætter, at Natur-  og miljøklagenævnet på alle punkter stadfæster Slagelse Kommunens afgørelser, og har lyttet til kommunens argumentation.

“Musholm har altid følt sig utroligt velkommen og værdsat i Slagelse. Jeg vil dog ikke lægge skjul på, at det er kommet bag på mig, at projektet har mødt så stor modstand fra en lille gruppe borgere, der kan tælles på en hånd, men alligevel har haft held til at forhale byggeriet i et par måneder med både økonomiske og tidsmæssige konsekvenser til følge, ” siger Henrik Ib Jørgensen, der glæder sig ved, at sagen ikke kan ankes yderligere. Han beklager desuden, at det trods gentagne forsøg fra Musholms side ikke er lykkedes at skabe en god dialog med den lille gruppe borgere, der ikke støtter op om Musholms ønske om at blive frontløber inden for handicaptilgængelighed.

“De metoder og argumenter klagerne har benyttet sig af har chokeret mig i denne sag. Man har ringet til centret og givet sig ud for at være en motorcykelklub med det formål at bevise, at centeret ikke kun lejer værelser ud til folk med handicap. Man har klaget over, at vi har tilladt os at sælge is til strandgæster, der ikke har muskelsvind. Man har klaget over udendørsaktiviteter på Musholms egen parkeringsplads for børn med muskelsvind på sommerlejr. Det er nu mit spinkle håb, at den slags chikane nu hører op med nævnets klare afgørelse,” siger Henrik Ib Jørgensen.