Mange børn tror, at det er svært at være ven med en, der har et handicap, og derfor risikerer børn med handicap oftere end børn uden handicap at føle sig alene og ensomme. Med en ny kampagne vil Det Centrale Handicapråd nu gøre op med fordomme om handicap blandt børn.

En tidligere undersøgelse viste, at 40 % af børn mener, at det er svært at være ven med et barn med handicap. Derfor risikerer børn med handicap at blive ensomme og isolerede, selvom de fleste af dem i dag er inkluderede i almindelige skoleklasser. Det vil kampagnen ’Sød, sej og særlig – min ven med handicap’ fra Det Centrale Handicapråd forsøge at ændre på. Formand for Det Centrale Handicapråd Liselotte Hyveled håber, at kampagnen kan være et skridt mod et samfund, hvor mennesker med handicap bliver mødt med større åbenhed og ligeværdighed.

Målet er færre fordomme

-Vores mål med kampagnen er på den korte bane, at flere børn anerkender børn med handicap som ligebyrdige og ligeværdige. På den lange bane er målet at skabe bedre livskvalitet og muligheder for børn med handicap. Og i det helt store perspektiv vil vi gerne bidrage til et samfund, hvor der ikke er så mange fordomme overfor mennesker med handicap”, siger formand for Det Centrale Handicapråd Liselotte Hyveled.

Kampagnen indeholder tre små film om venskaber imellem børn med og uden handicap, et undervisningsmateriale til lærere og en spørgeguide til forældre. Materialet kan bruges til at få en samtale i gang med børnene om handicap og derigennem nedbryde fordomme blandt børnene.

Se kampagnen her

Fordomme børn

  • De fleste børn synes, det er synd for børn, der har et handicap. 88 procent af eleverne er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i dette.
  • Cirka 40 procent af eleverne er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i at det er svært at være venner med en, der har et handicap.
  • To tredjedele af eleverne mener, at det er bedst for børn med handicap kun at gå i skoler for børn med handicap.
  • De fleste af eleverne i undersøgelse mener dog, at der skal gøres mere for at børn med og uden handicap kan lære hinanden at kende. (Socialstyrelsen, 2011)

Fordomme voksne

  • Fra 2016 til 2018 sidste to år er sket en stigning på 13% point i danskernes bekymring for om en kollega med et fysisk handicap vil kunne løse sine arbejdsopgaver.
  • Og hele 25% af undersøgelsens respondenter ville være utrygge ved at have en kollega med et fysisk handicap. Det er en stigning på 6 % point. Det samme siger 40% af respondenterne, hvis kollegaens handicap er psykisk.
  • Relativt mange voksne kan godt forestille sig at være ven med en med handicap. I Epinions-undersøgelse fra Det Centrale Handicapråd svarer 54 %, at de i høj grad kunne forestille sig det, 28 % i nogen grad. (Epinion for Det Centrale Handicapråd 2019)

Fakta Ensomhed

40 procent med et større psykisk handicap oplever ofte eller meget ofte at være uønsket alene. For mennesker uden handicap er tallet 7,8 procent. (VIVE 2017)