Muskelsvindfonden laver et nyt inklusionsprojekt, der i løbet af efteråret sender skoleklasser på en særlig lejrskole på Musholm. Målet er større faglig inklusion og mere sammenhold på tværs af forskelligheder

I den seneste folkeskolereform blev det bestemt, at en almindelig folkeskoleklasse i højere grad også skal rumme og inkludere børn med særlige udfordringer, eksempelvis børn med diagnoser, børn med handicap eller børn med læsevanskeligheder. Det kan selvsagt give udfordringer for både klasselærere, elever og skoleledelsen. For hvordan laver man i endnu højere grad differentieret undervisning, som både er målrettet børn med læsevanskeligheder og børn, der læser fantastisk, og hvordan inkluderer man eksempelvis elever i kørestol i idrætstimerne?

Muskelsvindfonden laver i efteråret et pilotprojekt, hvor skoleklasser inviteres på lejrskole på Musholm, Ferie – Sport – Konference. Lejrskolen er tilrettelagt, så alle elever kan deltage på lige fod til alle aktiviteter uanset eventuelle lærings- eller mobilitetsvanskeligheder. Lejrskolerne skal så give den enkelte klasse et større sammenhold, så eleverne ser hinanden som ligeværdige kammerater på tværs af eventuelle forskelle. Derudover skal lejrskolerne give lærerne nye idéer til aktiviteter, som inkluderer alle. Sidst, men ikke mindst giver faciliteterne på Musholm mulighed for, at nogle af de elever, som ellers ikke kunne deltage på grund af et handicap, kan deltage på lige vilkår med de andre elever.

Før kunne alle ikke komme med
Daniel Sørensen, klassepædagog fra en folkeskole i Odense, der netop nu er på lejrskole på Musholm, fortæller:

”Havde vi ikke kunnet være her, havde vi af økonomiske grunde været nødt til at besøge en lejrskole på Ærø, og der kunne Eva, som har muskelsvind og sidder i kørestol, ikke komme med.” Han fortæller yderligere:

”Min forventning til lejrskolen her er, at der vil komme en større accept af hinanden i klassen, fordi de ser hinanden uden for de vante rammer og samtidig afprøver en masse fede aktiviteter her. Børnene får på den måde også et indblik i, at det ofte også er de fysiske rammer, der gør en person handicappet.”

Inklusionsprojektet er opstået på baggrund af Muskelsvindfondens trivselsundersøgelse fra januar 2016 blandt alle skolebørn med muskelsvind, som viste, at mange børn ofte blev ekskluderet fra aktiviteter i klassen på grund af deres handicap og derfor også føler sig fagligt bagefter. Læs mere her

Fakta om inklusionsprojektet
Lejrskolen er et pilotprojekt, der er opstået i samarbejde med Muskelsvindfonden, Musholm, Ferie – Sport – Konference og Handicappede Børns Ferier. Projektet støtter de enkelte klasser økonomisk og udvikler et aktivitetsprogram målrettet den enkelte klasse.

I løbet af efteråret besøger fire skoleklasser Musholm. Det drejer sig således om en klasse fra Odense, hvor en elev har muskelsvind. En 5. klasse fra Højmoseskolen i Fredericia, hvor der blandt andet er elever med ADHD, ordblindhed og muskelsvind. Derudover kommer der to specialklasser fra Storebæltsskolen i Korsør. Begge klasser af disse klasser er ASK-klasser. Det vil sige Alternativ, Sproglig og Kommunikationsklasser.