Handicap uden grænser hedder temaet i det nummer af Muskelkraft, som netop i disse dage er på vej ud til alle modtagere. Vi har kigget uden for Danmarks grænser for at se, hvordan det er at leve med et handicap i andre lande.

Læs f.eks. reportagen fra Uganda i Østafrika, hvor Muskelkraft bl.a. deltog i den internationale handicapdag, besøgte danske Kirsten Nielsen, der har arbejdet i Uganda som ulandskonsulent i 20 år og desuden mødte stærke kvinder med handicap, der har kæmpet for deres rettigheder.

Læs også om den dansk-spanske familie, der har en søn med muskelsvind. Hvordan er livet med et handicap i Spanien, når man selv skal stå for det hele?

Eller mødet med islændinge med handicap, der også skal kæmpe for at få handicap sat på den politiske dagsorden.

Anna le Dous har besøgt Iran – et interessant møde med det gamle Persien, hvor hun og hendes el-kørestol ofte var lige så stor en attraktion for iranere som selveste mausoleet i Shiraz.

Philip Højgaard-Olsen – en ung australsk født dansker – har i sin beretning gjort sig overvejelser om sit møde med Danmark, hjælperordningen og friheden til at leve et selvstændigt liv.

Du finder hele bladet her.

Gå direkte til temaet Handicap uden grænser her.