Det seneste år har ord som nulfejlskultur, perfekthed og tolvtals-piger været debatteret. Ønsket om det perfekte liv går på tværs af alder, køn, handicap – og det gør angsten omkring perfektheden også. Muskelsvindfonden ønsker nu et opgør med perfektheden, og det starter på Folkemødet.

Under konceptet PÆRFEKT sætter Muskelsvindfonden nu det perfekte liv – eller rettere det perfekte helvede – på dagsordenen. Angsten for at fejle har for mange konsekvenser for mennesker på tværs af alder, køn, handicap, etnicitet og seksualitet.

– I dag tør mange ikke fejle, og de stræber efter det perfekte liv. Instagram syder af spidse trutmunde og fejlfrie cupcakes. Egentlig er det besynderligt med trangen til det perfekte. For vi ved jo godt, at livet ikke leves uden fejl og mangler. Vi skal turde tale om det uperfekte. Vi skal ikke være så bange for at lave fejl, for i sidste ende lærer man mest af sine fejl. Vi skal ikke vælge det sikre, men være nysgerrige og innovative og give plads til forskelligheder”, fortæller Simon Toftgaard Jespersen, der er ny formand for Muskelsvindfonden og fortsætter:

I Muskelsvindfonden ønsker vi et opgør med det perfekte. Vi ønsker at flytte grænserne for, hvad folk i dag tror er ”normalt”. Når man som jeg sidder i kørestol, er jeg på mange måder en del point bagud på forhånd, fordi dét at være anderledes, mangfoldigheden, næsten altid taber under perfekthedens lup. Derfor er det vigtigt for Muskelsvindfonden at sætte perfekthedskulturen på dagsordenen.”

Den Pærfekte folkebevægelse

Muskelsvindfondens ambition er at starte en folkebevægelse under titlen Pærfekt, hvor mennesker tør stå frem og være uperfekte sammen.

Fejl er livsbekræftende, og der er et behov i samfundet for at se og turde vise det uperfekte. Den beskidte bil. De store bunker af snavset vasketøj. De ”klamme” vaner. De skæve bryster. Ja, vi kunne blive ved for sandheden er, at ingen er perfekte, og det er i virkeligheden helt Pærfekt, siger Simon Toftgaard Jespersen.

Kropslige særligheder kun værdsat i kunsten

Muskelsvindfonden kickstarter Pærfekt under årets Folkemøde, hvor foreningen i samarbejde med Politiken sætter fokus på kropidealer gennem ”Gin og Croquis”, hvor gæsterne skal tegne croquis-modeller og drikke gin, som er lavet på krumme agurker, som normalt kasseres, før de ryger i butikkerne.

– Kropslige særligheder værdsættes oftere i kunstens verden, hvor de i virkelighedens verden ofte ses som tegn på svaghed, svækkelse eller sågar påhæftet en udløbsfrist. Målet med Gin og Croquis er at aftabuisere kroppen ved at betragte den fra kunstens ståsted og genskabe dens konturer via en blyantsstreg, der venligt og modigt stiller deres kroppe til rådighed for kunsten og samtalen om mangfoldighed i kropsidealer, fortæller Simon Toftgaard Jespersen.

Gin & Croquis finder sted torsdag kl. 17.15 i Politikens telt. Find Muskelsvindfondens program

Se også www.pærfekt.dk (under opbygning)