Retssagen om bortfald af handicapkompensation ved pensionistalderen er overstået, og de tre dommere har trukket sig tilbage for at votere og vender tilbage med en afgørelse d. 21. september, 2017. Kammeradvokaten mener dog ikke, at det er en sag for domstolene. Det undrer Muskelsvindfonden.

Den lille tilgængelige retssal ved Østre Landsret var godt fyldt op, da retssagen om diskrimination på grund af alder gik i gang onsdag den 23. august. Sagen handler kort fortalt om diskrimination, da flere mennesker med handicap mister hjælp til merudgifter, når de bliver folkepensionister og dermed ikke kan leve et liv på lige fod med andre pensionister. Det var Muskelsvindfondens to medlemmer Birte Brejner og Gunnar Frederiksen, som har lagt sag an mod den danske stat, og de havde Muskelsvindfonden i ryggen. Retssagen løb over to dage.

Staten fjerner pludselig hjælp

-Der ér tale om forskelsbehandling. Den danske stat har besluttet at kompensere for funktionsnedsættelser for netop at give mennesker med handicap samme muligheder som mennesker, der ikke har et handicap. Men så fjerner staten ”pludselig” kompensationen ved folkepensionsalderen. Uden saglig begrundelse, lød det fra Muskelsvindfondens advokat Bjørn Dilou Jacobsen under hans procedure torsdag den 24. august.

Bjørn Dilou Jacobsen er ekspert i sager, der omhandler anti-diskrimination og har erfaring med både nationale og internationale menneskerettighedssager. Han dokumenterede grundigt, hvordan bortfald af de handicapkompenserende ydelser ved pensionsalderen er decideret forskelsbehandling. Han understregede, at Danmark dermed ikke lever op til sine internationale forpligtelser. Danmark har vedtaget Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og i den er der forbud mod diskrimination.

“Jeg håber, at de ansvarlige ministre læser, hvad deres repræsentant har sagt i Østre Landsret​”
Jørgen Lenger

Kammeradvokaten: En sag for politikerne

Kammeradvokat Sune Fugleholm repræsenterede den danske stat, og han forsøgte at tilbagevise de anklager, som sagsøgtes advokat kom med ved blandt andet at konstatere, at ydelser til folkepensionister ikke er kompenserende, men derimod ren forsørgelse. Kammeradvokaten pointerede derudover, at det ikke var en sag for domstolene; men derimod en sag for Folketinget, hvor det er op til politikerne at ændre reglerne.

Dette undrer Jørgen Lenger, udviklingschef i Muskelsvindfonden:

– Man bliver lidt rundtosset, når man hører, at kammeradvokaten som repræsentant for den danske stat og dermed regeringen står og siger, at det ikke er en sag for domstolene, og at problemet skal løses af Folketingets politikere, når skiftende regeringer i årevis har nægtet at gøre noget ved problemet. Men jeg håber, at de ansvarlige ministre læser, hvad deres repræsentant har sagt i Østre Landsret​.

Sagen er en principsag

Retssagen er en principsag, og Muskelsvindfonden plus de to medlemmer får derfor bred opbakning til sagen fra andre handicaporganisationer. Når sagen er en principsag, skyldes det, at den har principiel karakter, og udfaldet kan derfor få afgørende betydning for flere folkepensionister med funktionsnedsættelser. I alt anslås det, at 250 mennesker om året kommer i den situation, fordi de når folkepensionsalderen, og deres handicapkompensation bortfalder

Der falder afgørelse i sagen den 21. september 2017.

Få indblik i sagen

Læs mere om den konkrete sag på vores hjemmeside

Læs Politikens dækning:

Handikappede møder en afvisende ryg fra staten – og dog 

Efter mine børn og mit barnebarn er bilen det vigtigste i mit liv