I dag skal nye huse bygges, så kørestolsbrugere og gangbesværede kan komme ind i dem uden problemer. Boligminister Ole Birk Olesen vil nu ændre byggereglerne, så niveaufri adgang til nye enfamilieshuse ikke længere er et krav. Et tilbageslag fra de gode regler, der eksisterer i dag, mener Muskelsvindfonden og flere andre handicaporganisationer.

Den nuværende lovgivning sikrer, at der tages højde for tilgængeligheden i alt nybyggeri – også i det private. De nuværende bygningsreglementer sikrer lige adgang for alle mennesker, og ændringer vil sætte en stopper for, at alle kan deltage i det sociale liv – uanset funktionsnedsættelse.

Lisbeth Koed Doktor, formand i Muskelsvindfonden, udtaler:

”Det er helt igennem forkert at afskaffe rammer, som sikrer, at der bygges tilgængeligt, så alle kan færdes i private hjem. Hvis regeringen afskaffer dette, bliver det svært eller ligefrem umuligt for mennesker i kørestol eller med gangproblemer at besøge venner, familie og naboer. En ændring vil ekskludere mange mennesker med handicap – for hvordan skal man så kunne indgå i de mange sociale aktiviteter, der finder sted i private hjem?”

En dørstopper for det sociale liv

Netop det sociale liv for mennesker med handicaps vil blive ramt af forslaget omkring slækkede krav til tilgængeligheden i fremtidens nybyggeri. Eksempelvis bliver det sværere for børn i kørestol eller med gangbesvær at komme til børnefødselsdag eller til legeaftaler hos klassekammerater, når de i mange huse slet ikke kan komme indenfor.

”Mange børn vil særligt blive ramt, når det gælder børnefødselsdage. Alle børn vil jo gerne med til fødselsdag hos deres kammerater, og bliver de inviteret, vil de også gerne deltage. Jeg hører allerede ofte fra forældre til børn med muskelsvind, som er bekymrede for, hvad de skal gøre, når deres børn bliver inviteret til børnefødselsdag. Der er i forvejen mange begrænsninger og udfordringer ved at skulle færdes med kørestol i et andet hjem, og derfor kan forældrene være bekymrede for, om børnene kan deltage på lige fod med de andre børn. Forslaget vil forstærke den bekymring, som forældrene allerede har – og med rette,” siger Lisbeth Koed Doktor.

I Muskelsvindfonden mener vi samtidig, at det er meget positivt, hvis boligministeren vil styrke tilgængeligheden i større boligbyggerier og offentlige bygningerne. Det ser vi også fortsat behov for. Vi står gerne til rådighed til sparring i forbindelse hermed.

Læs også vores tidligere indlæg om sport og tilgængelighed, musik og tilgængelighed samt tilgængelighed på offentlige steder.