Den skotske pendant til det danske Medicinrådet har netop besluttet, at alle patienter med både SMA I, II og III skal have adgang til Spinraza i en 3-årig periode. En glædelig nyhed, mener Muskelsvindfondens formand, Lisbeth Koed Doktor.

Siden maj sidste år har det skotske medicinråd, The Scottish Medicines Consortium, givet grønt lys til, at alle med SMA I har kunnet få Spinraza. Men med nye beslutning er vejen nu også banet for mennesker med SMA II og III, som over de næste tre år også får adgang til medicinen. Det sker som led i, at man i den periode kan indsamle erfaringer og data, der sidenhen kan være med til at danne grundlag for den endelige beslutning om, hvorvidt Spinraza også fremover skal frigives til alle med SMA.

Beslutning vækker glæde

I Muskelsvindfonden vækker den skotske beslutning glæde. Muskelsvindfondens formand, Lisbeth Koed Doktor, uddyber:

“Beslutningen viser, at Skotland er på linje med de øvrige skandinaviske lande og Tyskland, som alle har en mere patientvenlig og etisk forsvarlig sundhedspolitik end Danmark, når det gælder Spinraza. Det burde selvfølgelig være Biogen, der påtog sig ansvaret for indsamlingen af data og erfaringer med Spinraza, men i deres fravær glæder det mig, at de skotske myndigheder tager ansvar. Og det gør de også med god grund, da der er al mulig grund til at formode, at Spinraza vil hjælpe på alle typer af SMA, eftersom den også er godkendt til alle typer af Det Europæiske Lægemiddelagentur.”